TV der bevæger dig

Giver 100.000 kr. til middage for demente

Alzheimerforeningen i Trekantområdet har fået en donation på 100.000 kr. Pengene skal sikre en årlig hyggemiddag for par, hvor den ene har en demenssygdom.

Ole Møller Hansen overrækker check på 100.000 kr. til formand for Alzheimerforeningen Trekantområdet, Grethe Skovlund, og demenskonsulent i Vejle Kommune Lone Wind (til højre). Foto: privatfoto.

Pengene kommer fra Ole Møller Hansen, som er øverste chef for de danske og baltiske afdelinger af firmaet Smurfitt Kappa. Han fejrede i foråret fødselsdag og 25 års jubilæum i firmaet – og opfordrede gæsterne til at donere penge til Alzheimerforeningen.

Donationen er øremærket til den årlige Candle Light Dinner i Kolding, som foreningen holder for medlemmer fra hele Trekantområdet, oplyser formand Grethe Skovlund fra Vejle.

Festen holdes  i Kvarterhuset i Kolding. Deltagerne har selv betalt en del – og arrangementet kan kun gennemføres, fordi eet stort antal frivillige hjælper til.

- Vi blev i foråret kontaktet af Ole Møller Hansen fra Kolding. Han havde i pressen læst om festen, og i forbindelse med sin private fest i juni i anledning af sin fødselsdag og jubilæum opfordrede han sine gæster til ikke at komme med gaver, men at donere et beløb til Alzheimerforeningen Trekantområdet.  Ole Møller Hansen har efterfølgende selv privat tredoblet beløbet, som dermed er kommet op på de 100.000 kr., forklarer Grethe Skovlund.

- Det er en fantastisk gestus og et stort skulderklap. Donationen giver os mulighed for at gøre noget særligt for demente i vores område og giver meget mere luft i et ellers meget stramt festbudget.

 

 

Fakta om demens

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Alzheimerforeningen rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme, og er en forening for alle med interesse for demens. Medlemskredsen omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på demensområdet.

Medlemmerne har den fælles holdning, at alle, der er berørt af demens, skal have mulighed for et godt og indholdsrigt liv.

Demens er en folkesygdom.
 • I Danmark lever 70-85.000 mennesker med en demenssygdom.
 • Heraf har ca. 45.000 Alzheimers sygdom.
 • Ca.7.000 personer under 65 år har en demenssygdom.
 • Der er 14 - 15.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år.
 • I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120-146.000.
 • 400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien.
 • Kun ca. 50 % af alle demente får stillet en demensdiagnose.
 • Pårørende til hjemmeboende demente bruger i gennemsnit 5-7 timer om dagen til pleje og omsorg.
 • De totale omkostninger ved demens i Danmark andrager mere end 20 milliarder kr. om året.
 • Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark.
 • Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.