TV der bevæger dig

K raser over energiaftale: Minister trænger til ferie

De Konservative kalder det for forligsbrud, hvis et flertal uden om partiet stemmer en energiaftale igennem.

Mike Legarth vil sænke skatten og gøre den offentlige sektor mindre.

- Det er et forligsbrud.

Sådan lyder meldingen mandag aften fra De Konservatives energiordfører, Mike Legarth fra Lunderskov, efter at alle andre partier, der er med i det to år gamle energiforlig, tidligere på aftenen blev enige om en delaftale på energiområdet som led i en større vækstpakke.

Som en del af aftalen hæves bundskatten med 0,28 procentpoint svarende til cirka 17 milliarder kroner.

- Vi mener ikke, at man kan gennemføre en bundskattestigning før efter et valg. Nu skal ministeren holde ferie, dyppe fødderne i noget koldt og drikke noget køligt. Det kan han gøre sammen med Venstre. Så kan vi mødes i august og finde en løsning, siger Mike Legarth.

Et flertal bestående af regeringen, Venstre, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enige om at afskaffe forsyningssikkerhedsafgiften og lempe den såkaldte PSO-afgift.

Det er De Konservative sådan set enige i, men partiet vil ikke høre tale om at finansiere et forlig ved at lade bundskatten stige.

- At hæve skatten med 17 milliarder kroner kommer Det Konservative Folkeparti aldrig til at medvirke til. Vi arbejder på at sænke skatter og afgifter. Det her peger i den forkerte retning.

Spørgsmål: Er det et ultimativt krav?

- Ja, det er det, siger Mike Legarth, der hellere havde set, at den offentlige sektor blev mindsket for et tilsvarende beløb.