TV der bevæger dig

Kolding får en ny oase ved Slotssøen

Søterrassen ved Slotsøen overfor Kolding Bibliotek får nyt liv og bliver forvandlet fra en noget trist og grå oplevelse til en plads med blomster, buske og nye bænke.

Desuden får Søterrassen et 40 kvadratmeter stort trædæk i søen.

Søterrassen er et resultat af en omfattende proces, hvor både kulturinstitutionerne i området, naboerne og andre interesserede gav input til områdets udvikling. Ét af de gennemgående ønsker, der kom frem, var en attraktiv plads, der inviterer til ophold og aktiviteter, og det ønske bliver nu opfyldt med forvandlingen af Søterrassen.

Entreprenøren går i gang med arbejdet på mandag og venter, at arbejdet er færdigt i midten af maj.