Kolding Stenbank bliver udvidet

Mandag blev stenbanken i Kolding udvidet, da der blev lagt sten i Faurholt Bæk, der løber ud i Kolding Å. Det er både godt for fiskene, men også for udsatte borgere.

Der findes banker, og så findes der stenbanker. Og Kolding Stenbank oplever i øjeblikket stor succes. De indsamler sten fra landmænd og andre for at bruge dem til stenrev og i åer. 

Mandag morgen var en række borgere samlet ved Frueholt Bæk for at aflevere store mængder sten i vandløbet. 

Hvad er Kolding Stenbank?

Stenbanken blev oprettet i 2019 med det formål at hjælpe havmiljøet. Banken ligger på Kolding Havn og indsamler sten til et kommende stenrev i Kolding Fjord eller Lillebælt. Det er marksten eller natursten af granit på størrelse med en håndbold eller større, som er de foretrukne. Mindre sten tager de dog også imod. De vil blive brugt i andre naturprojekter, som fx gydegrus i åerne.

Det skal hæve vandstanden og hjælpe på bestanden af ørreder. Fiskene får nemlig glæde af stenene til november, når de skal finde et sted at gyde. 

Tidligere har fiskene ikke kunne passere på grund af højdeforskellen i vandløbet, men det bliver der ændret på nu.

- Vi laver en udglatning, så ørrederne kan trække op, fortæller Torben Lindholst, der er formand for Kolding Sportsfiskerforening.

Men stenene hjælper ikke kun ørrederne videre gennem vandløbet. De hjælper også udsatte borgere, der gennem Kolding Stenbank er kommet i arbejde. 

I stenbankens korte levetid er det lykkedes at hjælpe flere, der har været væk fra arbejdsmarkedet længe. En af dem er Anne Grethe Riper, der har samlet sten i stenbanken i fire måneder. 

- Når jeg er færdig her i stenbanken, har jeg allerede sat gang i et nyt projekt, så jeg kan komme ud i noget andet arbejde, siger Anne Grethe Riper. 

Fremover skal Kolding Stenbank også levere sten til de kommende stenrev i Lillebælt.