TV der bevæger dig

Kommunegrænser giver længere udrykningstid hos brandvæsen

Trekantområdets Brandvæsen får kritik for at holde sig for meget til kommunegrænserne. Det giver langsommere responstider, lyder kritikken.

Kritikken går på, at brandbilerne ikke bliver sendt afsted fra den nærmeste brandstation. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

TrekantBrand bliver kritiseret for ikke at sende brandbilerne ud fra den nærmeste station. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

1 af 2

- Man har nogle ekstra muligheder for at få hjælpen hurtigt frem. Dem benytter man sig ikke af – og det synes jeg er en stor fejl.

Så hård er kritikken fra Poul Erik Jensen, der er byrådsmedlem i Kolding (S) og medlem af beredskabskommissionen for TrekantBrand.

Det er noget møg. Når man har mulighederne for at benytte sig af den brandstation, der ligger tættest på – så skal man også gøre det. Det drejer sig om at redde værdier og liv.

Poul Erik Jensen, medlem, beredskabskommissionen for TrekantBrand

Hans kritik går på, at det samlede beredskab TrekantBrand holder sig for meget til kommunegrænserne mellem Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen Kommuner. Det betyder, ifølge Poul Erik Jensen, at der nogle gange bliver tilkaldt hjælp fra den anden ende af kommunen, selvom der kan holde en brandbil få kilometer derfra på den anden side af kommunegrænsen.

Meningen med sammenlægningen af de seks beredskaber i 2016 var blandt andet at sikre et fleksibelt samarbejde mellem brandvæsnerne på tværs over kommunegrænserne. 

Læs også Formand: Ikke godt nok vi ikke kan rykke ud på tværs af kommunegrænsen

- Det logiske er selvfølgelig, at man tilkalder det brandvæsen der er tættest på. Vi har fået et nyt brandvæsen, der nu har fungeret i to år. Men man har ikke fået rettet det til. Når det er til fordel for borgerne, så skal vi rette til, så borgerne får den bedst mulige betjening, siger Poul Erik Jensen til TV SYD.

Et konkret eksempel er, da der udbrød brand på en ejendom på Rolykkevej i Vejen Kommune. Der kom hjælpen fra stationen i Vejen, der ligger 10 kilometer væk. Brandbilerne burde i stedet være rykket ud fra Lunderskov i Kolding kommune - kun to kilometer væk. 

Læs også Tankansvarlig Michael Kramer glemmer aldrig den 3. februar

Poul Erik Jensen mener ikke, at TrekantBrand lever op til intensionerne i den nye beredskabslov.

- Det er noget møg. Når man har mulighederne for at benytte sig af den brandstation, der ligger tættest på – så skal man også gøre det. Det drejer sig om at redde værdier og liv, slutter Poul Erik Jensen.

I alle andre brandvæsener, herunder Sydøstjyllands Brandvæsen i Horsens, Sydvestjysk Brandvæsen i Esbjerg og Brand & Redning Sønderjylland i Tinglev, bliver brandbilerne altid sendt ud fra den nærmeste station – på tværs af kommunegrænser.

I TV SYDs tv-nyheder klokken 19.30 svarer formand for Trekantområdets Brandvæsen, Billundborgmester Ib Kristensen, på kritikken af de længere udrykningstider.

Beredskabsloven § 12, stk. 5

Forsvarsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens sikring af, at redningsberedskabet indsættes med nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel uafhængigt af kommunegrænser.

TrekantBrand
Trekantområdets Brandvæsen er et fælles beredskab stiftet og ejet af Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen Kommuner.

Trekantområdets Brandvæsen betjener en befolkning på næsten 360.000 indbyggere og dækker et område på 3.449 km2. Brandvæsenet har et budget på ca. 75 mio. kroner og råder over 20 stationer og ca. 500 medarbejdere.

Kilde: trekantbrand.dk
Mest sete på tvsyd.dk