TV der bevæger dig

Landsretten var uenig med Ewii i navnestrid med konkurrent

Ewii og Eniig er navne på to energi-selskaber med hjemsted i henholdsvis Kolding og Silkeborg. Og navnene er ikke for tæt på hinanden. Det har Vestre Landstret netop afgjort efter, at Ewii havde anlagt sag.

Ewii og Eniig er navne på to energi-selskaber med hjemsted i henholdsvis Kolding og Silkeborg. Og navnene er ikke for tæt på hinanden. Det har Vestre Landstret netop afgjort.

Vestre Landsret har afsagt kendelse i navnestriden mellem de to energikoncerner Ewii og Eniig.

Kendelsen er klar og giver Eniig ret til fortsat at bruge navnet Eniig, webdomænet eniig.dk samt koncernens logo. Ewii havde anlagt sagen, da koncernen mente, at Eniig krænkede Ewiis navn, både lydlig - og visuelt i relation til logo. Men kendelsen er klar og betyder, at selskaberne fortsætter praksis som hidtil.

Læs også Ny formand vil rydde op i Ewii

- Det er vi naturligvis ærgerlige over. Vi har gentagne gange registreret, at kunder har forvekslet de to selskabers navn og logo, at pressen og offentligheden har taget fejl, samt at kendskabsgraden til vores navn er blevet udfordret. Men vi respekterer naturligvis kendelsen og vil lægge os endnu hårdere i selen med at fortælle markedet om forskellene på de to selskaber, siger Jens Christian Sørensen, konstitueret adm. direktør for Ewii-koncernen i en pressemeddelelse om af gørelsen.

Sagen har været særlig principiel, da den har omhandlet to store selskaber i samme branche, der sælger de samme ydelser. Det var den tidligere ledelse i Ewii, der havde anlagt sagen.

Ewii versus Eniig

  • Tilbage i april 2016 annoncerede EWII i en pressemeddelelse, at koncernen ville ændre navn fra det hidtidige TREFOR til det fremtidige EWII, og samtidig blev navnet anmeldt til Erhvervsstyrelsen. I august 2016 tilkendegav en pressemeddelelse, at fusionen mellem Himmerland Elforsyning og Energi Midt fremover skulle have navnet eniig.
  • Efter en række eksempler på kunders og offentlighedens problemer med at kende forskel på de to selskabers navne, anlagde EWII sag om krænkelse af varemærkeloven ved Sø- og Handelsretten. Herfra kom der i januar 2017 en kendelse, der gav eniig ret til at beholde navnet.
  • De tre dommere i Sø- og Handelsretten var uenige, og det sammenlagt med en fortsat forvirring hos kunderne i et kommercielt og stærkt konkurrencepræget marked gjorde, at EWII kærede kendelsen til Vestre Landsret.

 

Mest sete på tvsyd.dk