Landsretten var uenig med Ewii i navnestrid med konkurrent

Ewii og Eniig er navne på to energi-selskaber med hjemsted i henholdsvis Kolding og Silkeborg. Og navnene er ikke for tæt på hinanden. Det har Vestre Landstret netop afgjort efter, at Ewii havde anlagt sag.

Vestre Landsret har afsagt kendelse i navnestriden mellem de to energikoncerner Ewii og Eniig.

Kendelsen er klar og giver Eniig ret til fortsat at bruge navnet Eniig, webdomænet eniig.dk samt koncernens logo. Ewii havde anlagt sagen, da koncernen mente, at Eniig krænkede Ewiis navn, både lydlig - og visuelt i relation til logo. Men kendelsen er klar og betyder, at selskaberne fortsætter praksis som hidtil.

- Det er vi naturligvis ærgerlige over. Vi har gentagne gange registreret, at kunder har forvekslet de to selskabers navn og logo, at pressen og offentligheden har taget fejl, samt at kendskabsgraden til vores navn er blevet udfordret. Men vi respekterer naturligvis kendelsen og vil lægge os endnu hårdere i selen med at fortælle markedet om forskellene på de to selskaber, siger Jens Christian Sørensen, konstitueret adm. direktør for Ewii-koncernen i en pressemeddelelse om af gørelsen.

Sagen har været særlig principiel, da den har omhandlet to store selskaber i samme branche, der sælger de samme ydelser. Det var den tidligere ledelse i Ewii, der havde anlagt sagen.

Ewii versus Eniig