Modstand mod vindmøller optrappes

Kampen mod kæmpevindmøller på landjorden udkæmpes nu fra kommune til kommune, fra hus til hus.

Som led i regeringens energiplan 2020 er kommunerne blevet pålagt at udpege områder, hvor der kan opføres kæmpevindmøller på op til 150 meter.

Under Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller er der foreløbig dannet 112 modstandsgrupper.

Senest er Frørup-gruppen i Christiansfeld trådt ind i kampen. De er truet af tre til fem kæmpevindmøller, der kan opføres mellem Frørup og motorvejen E 45.

Kolding Kommune har sendt en plan om opførelse af et stort antal vindmøller i kommunen til høring frem til 9. august.

På et borgermøde torsdag aften besluttede Frørup-gruppen at samle underskrifter mod planen og ruste sig med argumenter.

Konstant støj

- Konsekvensen for lokalsamfundet og de enkelte hjem er konstant støj uanset vindretning, og konstante skyggegener, både fra masten og fra vingerne, siger gruppens talsmand Povl Kristensen.

Frørup-gruppen opfordrer kommunalpolitikerne til at sætte sig grundigt ind i modstandernes argumenter. 

- De skal alene være bundet ved deres overbevisning ? og at have en overbevisning kræver, at man er blevet overbevist, ikke pålagt en bestemt holdning af en gruppeformand eller partiledelse, fastslår Povl Kristensen.

Modstandsgrupperne er ikke mod vindmøller, men de vil have dem anlagt som havvindmøller.

Hedensted Kommune er blandt de første kommuner, som har sat vindmølleplanerne i bero. Kommunen har opfordret Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet til at sætte møllerne ud i havet.

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.