TV der bevæger dig

Politikere i modvind: Flertal af borgere mod lukning af havn

En ny meningsmåling viser, at et flertal af byens borgere er imod lukningen af Kolding Havn. Det får dog ikke kommunens borgmester til at ryste på hænderne.

Det skal være slut med erhverv på Kolding Havn. Foto: John Melin

I november 2018 vedtog Koldings byråd at nedlægge byens havn, hvilket kom som en overraskelse for virksomhederne og byens borgere. Ifølge initiativet Bevar Kolding Havn mente borgmester Jørn Pedersen (V) og et flertal i byrådet dog at have borgerne bag sig. Men i en måling fra Epinion er et flertal af borgerne imod. 

I målingen svarede 66 procent nej til spørgsmålet ”Mener du, at Kolding Havn bør nedlægges?”, 17 procent svarede ja, og de resterende 17 procent svarede ”ved ikke”.

- Det er et forventeligt svar. I målingen spørger de kun, om man synes, havnen skal lukkes. Det vil mange sige nej til. Jeg er sikker på, at svaret vil være anderledes, når vi fremlægger planerne for havnens nye fremtid, siger Koldings borgmester Jørn Pedersen (V).

Indsigelser fra borgere og erhvervslivet

Målingen kommer i forlængelse af en række indsigelser fra lokale borgere, byens erhvervsliv og en række organisationer, blandt andet Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri, hvoraf sidstnævnte har indbragt sagen for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Trods borgmesterens rolige tilgang til målingen, håber Bevar Kolding Havn, at den kan skabe grobund for en konstruktiv dialog om havnens fremtid. 

- Vi sætter meget stor pris på opbakningen fra byens borgere, og vi håber og tror på, at det kan være startskuddet til en konstruktiv dialog med byrådet om havnens fremtid, siger Michael Frihagen, der er CEO hos H. Daugaard, som er blandt de største areallejere på Kolding Havn.

Lidt om målingen

  • Den er foretaget på vegne af SETOFF Marketing og initiativet Bevar Kolding Havn, som er et samarbejde mellem virksomheder på Kolding Havn.
  • Den er baseret på 300 interviews. De er ifølge Epinion tilstrækkeligt til at udgøre et repræsentativt udsnit af en befolkning af Koldings størrelse.
  • Den har en statistisk usikkerhed på +/- seks procent. Målingen blev gennemført som en kombination af web- og telefoninterviews i perioden 27. marts til 3. april 2019.