Seks uger i vente med asfaltarbejde på stærk trafikeret motorvej

De næste seks uger skal asfalten skiftes på den stærkt trafikerede motorvej E45 ved Kolding - og det giver øget risiko for kø.

Fra lørdag og cirka seks uger frem til skolernes sommerferie begynder, udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt med ny og klimavenlig asfalt på motorvej E45 ved Kolding.

Arbejdet finder sted i nordgående retning på en 16 kilometer lang strækning mellem tilkørselsrampe 66 Christiansfeld og frakørselsrampe 64 Motorvejskryds Kolding Vest, som i forvejen er en strækning, der ofte er ramt af kø især i myldretiden morgen og  eftermiddag.

Arbejdet begynder med, at den gamle belægning fræses af. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning, inden den nye asfalt lægges på, og til slut stribes vejen op igen.

Det sker med en ny form for striber, der er markant nemmere at se i mørke og vådt vejr. De nye vejstriber er opbygget af en masse små dråbe- eller perleformede markører, der tilsammen udgør en vejstribe.

Disse små markører er anbragt forskudt i forhold til hinanden, hvilket betyder at væde og regnvand lettere driver bort fra dem, samtidig med at de fremtræder tydeligere i billygternes skær.

De nye vejstriber er opbygget af en masse små dråbe- eller perleformede markører.
De nye vejstriber er opbygget af en masse små dråbe- eller perleformede markører.

Mere jævn kørebane med mindre trafikstøj

Den nye asfalt giver en mere jævn kørebane og mindre støj - både for trafikanterne og naboerne til motorvejen. 

Arbejdet vil blive udført i to etaper. Første etape foregår mellem tilkørselsrampe 66 Christiansfeld og tilkørselsrampe 65a Kolding S.

Næste etape foregår mellem tilkørselsrampe 65a Kolding S og frakørselsrampe 64 Motorvejskryds Kolding Vest.

Asfalten lægges om natten


Arbejdet vil på hverdage blive udført som aften- og natarbejde alle ugens syv dage. Alligevel kan der forventes længere køretid forbi Kolding i begge retninger de næster seks uger.

Information om, hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken, kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger. 

Sådan udføres vejarbejdet