16 kilometer motorvej får klimavenlig asfalt

I de kommende måneder udlægger Vejdirektoratet mere end 100 kilometer klimavenlig asfalt på strækninger af motorveje og hovedlandeveje over hele landet - heraf 16 kilometer motorvej ved Kolding.

Det bliver en 16 kilometer lang strækning på E45 i nordgående-retning fra Christiansfeld til afkørslen til Esbjergmotorvejen ved Kolding, der får den nye klimavenlige asfalt.

Udlægningen af den klimavenlige asfalt sker som et led i Vejdirektoratets løbende vedligeholdelse af statsvejnettet. At der anvendes klimavenlig asfalt, skyldes regeringens beslutning om, at al ny asfalt på det overordnede vejnet som udgangspunkt skal være klimavenlig.

Tidligere har vejstrækninger ved Taulov, Vejen og Esbjerg også fået klimavenlig asfalt.

- Det vil komme bilisterne til gavn, for det betyder, de vil skulle bruge mindre brændstof, når de kører på de klimavenlige veje – og det vil dermed også komme vores miljø og samfund til gavn, at vi på den måde kan reducere vores CO2-udledning, siger transportminister Benny Engelbrecht, (S), i en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet.

Den klimavenlige asfalt har en glattere overflade og skaber mindre rullemodstand. Det nedsætter bilernes brændstofforbrug og reducerer CO2. Den mindre rullemodstand har ingen betydning for trafiksikkerheden.

Vejdirektoratets beregninger viser, at biler og lastbiler bruger cirka 1,2 procent mindre brændstof, når der kører på veje med klimavenlig asfalt. 

- Det lyder måske ikke af meget – men det bliver en rigtig stor CO2-besparelse, når der på et normalt år køres 26 milliarder kilometer på vores motorveje og hovedlandeveje, siger områdechef Gert Ahé, Vejdirektoratet.

Derudover viser de foreløbige resultater, at den klimavenlige asfalt også har en positiv effekt i forhold til at reducere støjen fra vejtrafikken. Det er dog endnu for tidligt at se, hvor stor støjreduktionen vil være på længere sigt, eftersom der er tale om et nyt produkt.

Den klimavenlige asfalt er et nyt, specialblandet produkt, som er udviklet siden 2011 i samarbejde mellem Vejdirektoratet, forskere fra universitetsverdenen samt fra industrien.


Her kommer den klimavenlige asfalt