Unge vil søge erstatning efter altan kollapsede under dem

Fire unge vil nu søge erstatning fra den enes udlejer, efter en altan styrtede sammen under dem en sommeraften i 2020. Udlejeren er nemlig gjort ansvarlig for ulykken i landsretten.

Der var musik og fest i en lejlighed på Dr. Fichs Vej i Kolding en juliaften i 2020. Men festen endte brat. Altanen kollapsede og fem unge faldt ned på fliserne fra 1. sals lejligheden, og en dengang 19-årig mand pådrog sig et svært hovedtraume.

I 2022 afgjorde byretten i Kolding, at udlejeren burde havde undersøgt altanen og dermed var erstatningsansvarlig for personskaderne. Den dom blev 1. februar i år stadfæstet af landsretten, og det får nu de unge til at søge erstatning.

- De søger erstatning for svie og smerte og varige mén. De har alle varige mén fra ulykken. Nogle har fysiske, nogle har psykiske og nogle har begge dele, og det har jo betydning for deres fremtidige virke, siger de unges advokat Elin Rønnemose fra Trolle Advokatfirma.

- De er derfor glade for, at ansvaret for ulykken er placeret. Dommen betyder, at de kan rette deres erstatningskrav mod udlejer. Ellers havde de ingen mulighed for erstatning, fortsætter hun.

Elin Rønnemose fra Trolle Advokatfirma er advokat for de unge
Elin Rønnemose fra Trolle Advokatfirma er advokat for de unge
Foto: Kristina Højer Nørgaard, TV SYD

Ulykke kunne være undgået

Ifølge landsrettens afgørelse kunne ulykken være undgået. Standen af altanen burde have givet anledning til en nærmere undersøgelse, eftersom der var synlig rust på stålprofilerne, der holdt altanen oppe.

"Det tiltrædes også efter bevisførelsen for landsretten, at den kollapsede altan fremstod i en stand, der burde have foranlediget sagsøgte til at foranstalte en nærmere undersøgelse", konkluderer landsretten.

Lejer råb højt!

De unge havde bemærket, at altanen ikke var i den bedste stand, og lejeren havde blandt andet lavet en regel om, at de kun måtte være max fire på altanen, da gelænderet var lavt.

Dengang sagde lejer Victor Halbbauer.

- Vi har joket med før, at det ikke var den mest stabile altan. Men jeg tænkte ikke over, at det nogensinde var en mulighed, at den kunne bryde sammen, sagde han.

Hos Lejernes Landsorganisation har de en klar opfordring til landets lejere.

- Vi vil gerne opfordre lejere til at hive fat i deres udlejer, hvis de oplever, at noget ser faldefærdigt ud, siger chefjurist Anders Svendsen fra Lejernes Landsorganisation.

Lejerne ønsker tilsyn

Lejernes Landsorganisation så gerne, at der blev indført et systematisk tilsyn med altaner, som der for eksempel er med elevatorer og brandsikring - også selvom det ville betyde dyrere husleje for lejerne.

- Vi synes, at det vil være fornuftigt med sådan et tilsyn, så man kan undgå tragedier som den her i fremtiden, siger chefjurist Anders Svendsen.

Hos Danske Udlejere mener man dog ikke, at det er løsningen.

- Nej, det vil være paniklovgivning og ren signalpolitik at indføre det. Skal man så også sende konsulenter ud for at sikre, at der er ryddet sne, eller at tagsten ikke falder ned. Det vil være skruen uden ende, siger næstformand i Danske Udlejere Mogens Broe-Andersen.