Nyvalgt politiker forsømmer sig selv i jagten på sine mål i Folketinget

Socialdemokratiets boligordfører og folketingsmedlem, Thomas Monberg, vil i sin første valgperiode gøre op med parallelsamfund og ændre opfattelsen af almene boliger.

Et tårn af valgplakater og en mur af diverse genstande blokerer udsynet til en racercykel og mountainbike, der hænger på væggen i Thomas Monbergs garage i Stensballe ved Horsens.

Socialdemokraten nyder at cykle, men med sit nye arbejde som fuldtidspolitiker har han lagt sin hobby på hylden.

- Jeg har forsømt mig selv, men mit mål er at få en struktureret hverdag, hvor jeg også kan få tid til at cykle en gang imellem, fortæller han i programmet 'Ny på Borgen' på TV SYD PLAY

46-årige Thomas Monberg Andersen regnede ikke for et år siden med en fremtid på Christiansborg som folketingspolitiker.

Derfor var det også en overraskelse for det flerårige byrådsmedlem, da han skulle overtage Henrik Dam Kristensens mandat efter valget 1. november 2022. 

I de foregående 15 år havde den tidligere formand for Folketinget siddet tungt på pladsen i Horsenskredsen.

Men efter knap 30 år på Christiansborg var tiden nu kommet til at give stafetten videre. Her pegede pilen på Thomas Monberg, som med 4.822 personlige stemmer fik flest stemmer af alle kandidater i kredsen.

I garagen står et bjerg af valgplakater i vejen for de to cykler på væggen. Thomas Monberg vil genbruge plakaterne til næste valg.

Politik på deltid forbi

Indtil han trådte ind i Folketinget som fuldtidspolitiker, var han kun politiker på deltid, nemlig i Horsens Kommune.

Ved siden af arbejdede han som skolelærer. 

Han er uddannet grafisk trykker, og han har i løbet af 25 år i branchen også været medarbejdernes tillidsrepræsentant.

Hverdagen som politiker på fuld tid ser han som den største forskel i forhold til sit tidligere politiske liv. 

- Jeg er på hele tiden, og jeg har mulighed for at grave mig rimelig dybt ned i et stofområde, fortæller han.

Flere almene boliger

Racercyklen i Thomas Monbergs garage er til salg. Køber man den, kan man for eksempel køre sin første lille tur tre kilometer væk.

Dér ligger Sundparken. Et alment boligkvarter som er på Indenrigs- og Boligministeriets liste over omdannelsesområder. Listen blev tidligere kaldt ghettolisten.

Liste over omdannelsesområder 2022

Mjølnerparken, København

Tåstrupgård, Høje Taastrup

Vollsmose, Odense

Nørager/Søstjernevej m.fl., Sønderborg

Stengårdsvej, Esbjerg

Sundparken, Horsens

Skovvejen/Skovparken, Kolding

Bispehaven, Aarhus

Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus

Thomas Monberg Andersen er udnævnt til boligordfører for Socialdemokratiet. 

I sin første valgperiode ser han gerne, at flere almene boliger kommer til. 

Ifølge ham er manglen størst i København, men der er stadig brug for boliger med fast pris i Syd- og Sønderjylland.

- Huslejerne stiger og svinger, fordi der ikke er noget til at regulere markedet i min verden. Der er det rigtig godt at have en bund af almene boliger, som er faste i pris og med til at give konkurrence på de andre.

Hvad er et omdannelsesområde?

Omdannelsesområder blev indtil 2021 kaldt for hårde ghettoområder. Området skal være karakteriseret som parallelsamfund fem år i træk.

Et parallelsamfund vurderes ud fra følgende kriterier. Tre af dem skal opfyldes for at komme på listen:

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.

  2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år.

  3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

  5. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er højere end 50 pct.

Kilde: BL - Danmarks Almene Boliger

Kriterierne stilles af Indenrigs- og Boligministeriet.

Sundparken i Horsens opfylder fire ud af fem af ministeriets kriterier for at komme på listen af steder, der skal laves om.

Området havde fra 2020 til 2021 en kriminalitetsprocent på 1,28. For at opfylde kriteriet skal procentandelen passere 2,18.

Thomas Monberg Andersen mener, at ghettolisten bragte gode ting med sig i begyndelsen, men ifølge boligordføreren er tiden også kommet til at vurdere områderne mere individuelt.

Thomas Monberg og Henrik Dam Kristensen under valgkampen sidste efterår.
Thomas Monberg og Henrik Dam Kristensen under valgkampen sidste efterår.

Han vil gerne have, at opfattelsen af områderne ændrer sig.

- Det er trygt at være her. Det er på en ghettoliste, men jeg synes jo ikke, at det er en ghetto. Jeg synes jo, det er et hjem for mange mennesker. Der er børn i børnehaven, der har det godt, og det positive skal være i fokus, når man gerne vil ændre noget.

Siden 2018, hvor ghettolisten blev indført, er antallet omdannelsesområder faldet fra 15 til ni. Andelen af parallelsamfund er gået fra 29 til ti.

Ifølge Thomas Monberg skyldes det, at integrationen går bedre. Når første valgperiode slutter for den tidligere skolelærer, håber han på, at listen om parallelsamfund hører fortiden til.