PERSONPROFIL

Mogens J. Dall

Venstre

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds

Gift Bor i Aabenraa Kommune

V

Mærkesager

  • Økonomi
  • Beskæftigelse
  • Skole og uddannelse
  • Bureaukrati
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg er garant for, at kæmpe for synspunkter fra Sønderjylland på Christiansborg.

Folketinget trænger til flere selvstændige for at sikre sund fornuft og jordnær politik. 108 af Folketingets medlemmer er akademikere, mens der kun er få selvstændige. Der er mangel på mennesker fra det virkelige liv.

Det er meget vigtigt for Sønderjylland at have et lokalt medlem af Folketinget. Som kan tage lokale sager op, lytte til sønderjyderne også mellem valgene og som ikke murer sig inde i en lejlighed i København, men kommer ud blandt lokale borgere.

Stem på mig for jeg er for Sønderjylland.

Læs mere på www.mogensdall.dk eller følg mig på Facebook.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptjeningsperioden er sænket fra 24 til 12 mdr. og bør bibeholdes.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske offentlige sektor er en af de største i verden.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et EU spørgsmål.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må ikke gå på kompromis med vores sundhed. Alle skal have råd til et lægebesøg, så vi ikke risikerer at alvorlige sygdomme ikke opdages.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bedst til pris, dog med fokus på kvaliteten.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må ikke være penge der afgør en given behandling.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er gået for vidt. Det rammer utilsigtet danske statsborger der finder kærligheden i udlandet.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves helt klare retningslinjer for overtrædelse, der medfører udvisning. Det handler naturligvis om grove og gentagne forseelser.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stadig nogle er unødigt fastholdes i det offentlig system og dem skal vi naturligvis have i arbejde.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bedre at lave sine lektier i skolen og dermed holde fri når man kommer hjem.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan også være et redskab til at få fokus på dem der kan noget med hænderne. Lige såvel som man kan blive bekræftiget i, at du er rigtig god.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da lever længere, skal vi også arbejde tilsvarende længere. Det gælder også folketingspolitikere.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mindre papirnusseri resulter i flere varme hænder.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den moms i kender skal bibeholdes, dog sænkes på sunde varer.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere i arbejder øger skattebetaling. Skattenedsættelsen og dermed flere i arbejde, neutraliserer tabet.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er risiko for at skabe en kunstig høj efterspørgsel som ikke er holdbar.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil skabe yderligere bekræftigelse til gavn for velfærd til os alle.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores høje lønninger må ikke skade vores konkurrenceevne.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er hvor indkomstgrænsen ligger. Over en million så kan det have relevans.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har tiltro til de unge mennesker.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indenfor Nato er i fuld samarbejde med de andre lande. Du respekter naturligvis folkets stemme.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der mangler midler på velfærdsområdet, kan det være nødvendig at hjælpe dem der har brug for det i Danmark. Man kunne overveje at lave et gennemsnit af de europæiske landes BNP, og dermed fastsætte vores bidrag.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere større til udsatte familier. Ved at genindføre landbetjenten skabes der tryghed og det giver en præventiv effekt på de unge.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Længere fængselsstraf er ikke løsningen for alle.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Voldens karakter er og vil være afgørende for dommens længde.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi risikerer udflytning af virksomheder, som i sidste ende giver en større miljøpåvirkning.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt er jeg enig i afgiftsnedsættelse på elbiler, men idag er teknologi ikke færdig udviklet på området. Det vil give mening, hvis det var et fælles mål for hele EU.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Verden kan sagtens undvære Danmark, men Danmark kan ikke undvære verden.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre os, at flygtningerne er i sikkerhed for krig. Med andre ord skabe tryghed i nærområdet.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe Schengen ikke fungerer, skal Danmark have egen grænsekontrol. Mere intelligent grænsekontrol, både ind og ud af landet.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bureaukratiet, regler og kontrol har taget overhånd. Det er ikke den enkelte offentlige ansats skyld, men systemets. Og det skal ændres.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange administrative medarbejder i den offentlig sektor har intet med kernevelfærden at gøre, at dem bør man kigge kritisk på.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fokus på kvaliteten, hvad enten det er det offentliges opgave eller det private.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hegn er et af mange tiltag i kampen mod svinepest. Når faren er over skal hegnet fjernes igen.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På de sunde varer bør vi sænke afgifterne

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er tekniske udfordringer som skal afklares i beslutningsproces. Det er et åbent spørgsmål om jordkabel kan lade sig gøre.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

Tillidsposter

2008 - nu

Formand LandboSyd

2012 - nu

Næstformand Alsstenrev. Forening der naturgenopretter stenrev i havet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Landmand, Gråsten Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1989 - nu

Selvstændig landmand
V

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

Tillidsposter

2008 - nu

Formand LandboSyd

2012 - nu

Næstformand Alsstenrev. Forening der naturgenopretter stenrev i havet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Landmand, Gråsten Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1989 - nu

Selvstændig landmand

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik