TV der bevæger dig

Forlig skal få flere sygeplejersker på sygehusene

Der er skåret for meget på sygehusene, mener Dansk Sygeplejeråd. Organisationen glæder sig over forlig med ny pulje, der skal tiltrække sygeplejersker.

Sygeplejersker har for mange dobbeltvagter og for lidt tid til patienterne, siger Dansk Sygeplejeråd. Derfor håber organisationen, at man får taget hånd om problemet i den nye overenskomst.

Nattens forlig for regionens 120.000 medarbejdere vækker glæde hos Dansk Sygeplejeråd. Udover en lønstigning og en tillægsaftale om spisepauser er der blandt andet glæde over en ny rekrutteringspulje.

- Vi glæder os først og fremmest over, at vi undgår en konflikt, så vi kan lægge planerne for vores nødberedskab tilbage i skuffen. Vi har fået en fornuftig aftale, og så må vi tage fat på de ting, som ikke er løst. Det er blandt andet manglen på sygeplejersker, siger John Christiansen, som er formand for Dansk Sygeplejeråd i Sydjylland. 

Lønløft til erfarne sygeplejersker

Der er afsat 8,1 procent til en lønløft over de næste tre år, og heraf skal 0,3 procent bruges på rekrutteringspuljen.

Jeg gætter på, at pengene især vil blive brugt til ekstra løn

John Christiansen, formand for Dansk Sygeplejeråd i Sydjylland

- Man mangler stadig at forhandle detaljerne i overenskomsten, for eksempel, hvor og hvordan, pengene til rekruttering skal bruges. Men jeg gætter på, at pengene især vil blive brugt til ekstra løn til at fastholde nogle af de erfarne sygeplejersker, siger John Christiansen. 

Ingen ledige

Det er svært at tiltrække ledige sygeplejersker, for der er næsten ingen.

- Her i Sydjylland har vi cirka 12.500 færdiguddannede, og der er højst 100 arbejdsløse, ofte færre. Der mangler sygeplejersker overalt, så vores medlemmer løber stærkt derude. Vi er altså nede i promiller. Der mangler sygeplejersker overalt. Jeg hører fra arbejdsgiverne, at de ofte slet ikke får ansøgninger til de opslåede stillinger, siger John Christiansen.

Det siger regionernes aftale med FTF og AC

 • En lønramme på 8,10 procent over tre år, herunder generelle lønstigninger på 6,10 procent
 • Afskaffelse af det såkaldte privatlønsværn, der skal sikre en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked
 • En tillægsaftale om den betalte spisepause
 • Orlov med fuld løn til forældre til et dødfødt barn
 • Omsorgsdage til regionalt ansatte plejeforældre
 • Ret til fravær med løn ved fertilitetsbehandling
 • Orlov, hvis en regionalt ansat akut tager et spædbarn i pleje
 • En ny aftale om ferie
 • Åremålsansættelse: Reduktion i fratrædelsesbeløb samt stop for fratrædelsesgodtgørelse ved fortsat ansættelse
 • Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært
 • Et projekt med fokus på arbejdsmiljøet
Kilde: Danske Regioner

Vil have uddannet flere

Derfor håber han at øge antallet af sygeplejersker. 

Vi arbejder for at få uddannet flere sygeplejersker

John Christiansen, formand for Dansk Sygeplejeråd i Sydjylland

- Dansk Sygeplejeråd arbejder for at få uddannet flere sygeplejersker i Sydjylland. Det er der virkelig brug for. Under overenskomstforhandlingerne er det jo også blevet synligt, at man mange steder ikke er sygeplejersker nok til den daglige bemanding, siger John Christiansen. 

Læs også Stephanie Lose glæder sig over afblæst konflikt