Region sætter gang i stor amputationsundersøgelse

22. maj begynder en udvidet undersøgelse af benamputationer i Region Syddanmark. Til undersøgelsen bliver der brugt lægefaglige eksperter fra andre regioner.

Region Syddanmark påbegynder nu en udvidet undersøgelse af benamputationer.

Det oplyser den i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen vil kigge på alle forløb de seneste 10 år, hvor patienter har fået foretaget en amputation af hofte, lår, knæ eller underben.

Det drejer sig helt specifikt om perioden 15. juni 2013 til 31. december 2022, og der er tale om cirka 2.500 patienters journaler.

Sager i naboregion

Undersøgelsen kommer blandt andet på baggrund af, at Region Syddanmark i 2022 gennemgik 187 patientforløb. Her fandt man frem til, at 11 patienter skulle erstatningsvejledes.

I Region Midtjylland kom det i 2022 frem, at op mod 47 patienter om året muligvis kunne have undgået eller udskudt deres amputation, hvis de på et tidligere tidspunkt i forløbet havde fået den nødvendige behandling.

Kurt Espersen er koncerndirektør i Region Syddanmark. I regionen bliver der hvert år gennemført cirka 300 benamputationer.
Kurt Espersen er koncerndirektør i Region Syddanmark. I regionen bliver der hvert år gennemført cirka 300 benamputationer.
Foto: TV SYD

Til undersøgelsen vil der blive brugt lægefaglige eksperter fra andre regioner.

- Den udvidede undersøgelse skal give patienterne en sikkerhed for, at vi har undersøgt deres sag, så patienterne har vished for, at de har fået den rette behandling. I de tilfælde, hvor lægerne er usikre på, om der er givet den rette behandling, skal vi give patienterne vejledning og mulighed for at søge erstatning, udtaler Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark, i en pressemeddelelse, hvor han også understreger, at regionen tager sagen meget alvorligt.

Inden forældelsesfrist

Alle patienter vil løbende blive kontaktet via digital post, og man begynder med sagerne fra 2013.

- Vi er meget opmærksomme på, at der er en forældelsesfrist på 10 år for Patienterstatningen, som vi ikke kan ændre på. Patienter og pårørende, hvis forløb ligger tæt på forældelsesfristen, må gerne være ekstra opmærksomme på, om de modtager brev eller henvendelser fra regionen de kommende uger. Jeg vil også gerne opfordre patienter, der nærmer sig forældelsesfristen og føler sig usikre på, om de er blevet behandlet korrekt, til at kontakte Patienterstatningen. De behøver ikke at afvente regionens undersøgelse, udtaler Kurt Espersen.

Fra 5. juni kan man løbende følge med i, hvordan undersøgelsen skrider frem via regionens hjemmeside.

Undersøgelsen forventes ifølge Region Syddanmark færdig inden året er omme.