Beboere på Als skal selv til lommerne efter bombesprængninger

En sprængning af bomber fra Anden Verdenskrig på Als i november efterlod flere skader på bygningerne i området, som Forsvaret nu afviser at betale erstatning for.

Kort før klokken 11 den 16. november sidste år lød der et brag på Kær Halvø, og en røgsky var at se. Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste sprængte to bomber på 500 kilo hver fra Anden Verdenskrig. 

quote

Jeg ved ikke, hvor pengene skal komme fra

Jürgen Schleich, beboer på Kær Halvø

Sprængningerne efterlod store kratere i jorden og skader på flere af bygningerne i nærområdet. 

Beboerne har fået skaderne dækket af deres forsikringer, men det er nu afgjort, at Forsvaret ikke dækker selvrisikoen. Det efterlader omkostningerne hos beboerne på halvøen.

Her blev bomberne sprængt kort efter klokken 11.

- Jeg synes, at Forsvaret skal genoverveje det. Det sætter en kedelig præcedens, fortæller Hans Schou, der er en af beboerne på Kær Halvø. 

Han mener, at afgørelsen kan sørge for, at flere borgere ikke tør melde det, når de finder granater eller andet farligt på deres grund. 

- Det er ikke fordi, vi skal gå fra hus og hjem, men det er nogle kedelige penge at bruge. Det er jo ikke vores skyld. 

Vibeke Schou og hendes familie er en af de nærmeste naboer til de to bomber fra Anden Verdenskrig.
Her kigger Hans Schous kone på en rude, der blev knust under sprængningen.
Foto: Heidi Birgitte Ida Dalgaard Clemmesen

Nyt afvandingsdræn

De 80 år gamle bomber blev fundet på Jürgen Schleichs mark. For ham betyder skaderne på huset ikke noget. Det er det søndersprængte afvandingsdræn på marken, der giver ham søvnløse nætter. 

Forsikringen dækker ikke skaderne på drænet. Og det er en stor omkostning, som Jürgen Schleich frygter kan betyde, at han i værste tilfælde må flytte. 

- Det er ikke billigt at etablere et nyt dræningsanlæg på jorden. Hvis jeg skal betale det, så ved jeg ikke, hvor pengene skal komme fra, fortæller Jürgen Schleich, der har boet der siden 2007. 

Han forpagter jorden, der bliver brugt til landbrug. Og han er klar til at gå rettens vej, hvis det bliver nødvendigt. Uden drænanlægget kan området blive en sump. 

- Jeg håber på at indgå et forlig, og at de accepterer min situation. Jeg mener, at de også har et ansvar, fordi drænanlægget blev ødelagt under sprængningerne, siger Jürgen Schleich. 

Til trods for situationen er han glad for, at bomberne er blevet uskadeliggjort efter mange års søgen.

Foreningen kunne genkende det ophæng, der har holdt bomben fast til skroget på det britiske fly.
Bomberne skulle kastes over Hamburg fra et britisk bombefly i 1943. Men flyet blev skudt ned af en tysk natjager, og derfor endte bomberne i jorden på den sønderjyske mark.
Foto: Air Force Memorial Center Als

Erstatningskravet afvises

Forsvarskommandoen har modtaget anmeldelser fra ti lodsejere, der har fået skader på bygninger. De har alle fået afvist deres erstatningskrav.

Ifølge Forsvaret viste undersøgelserne, at de kemiske brandrør på flybomberne var i en sådan tilstand, at jordrystelser fra maskinkørsel kunne detonere flybomberne. 

- Det var EOD tjenestens faglige vurdering, at de sædvanlige sikringsforanstaltninger ikke kunne gennemføres før en kontrolleret bortsprængning, det skriver Forsvaret i en mail til TV SYD.

De oplyser, at Forsvaret intet erstatningsansvar har, da der ikke er begået en uagtsom handling i forbindelse med bortsprængningen af bomberne.