Endeligt: Sygeplejeskolen flytter til Aabenraa

Uddannelses- og forskningsminister, Sofie Carsten Nielsen, har svaret på Sønderborg Kommunes klage omkring flytningen af sygeplejeskolen fra Sønderborg til Aabenraa. Skolen flytter, men forløbet undersøges.

Sønderborg Kommune mente, at UC Syddanmarks bestyrelse på en række punkter handlede kritisabelt i sagen om flytningen.

-Vi har sendt 14 siders klageskrivelse til ministeriet. Især er vi uforstående overfor, at Carl Holst blev erklæret inhabil, ligesom vi ikke kan forstå, at vi ikke kunne få aktindsigt i det materiale, bestyrelsen tog beslutningen på baggrund af, fortæller kommunaldirektør Søren Bonde til TV SYD.

Uddannelses- og forskningsministeren har i svaret til kommunen skrevet, at forløbet nu vil blive undersøgt til bunds. Det glæder kommunaldirektøren. Men det sidste håb, som klagen var, for at beholde sygeplejeskolen i Sønderborg, kunne ministeren ikke opfylde.

-Da vi indgav klagen, var vi naturligvis klar over, at det ville blive svært at få ændret beslutningen om flytningen, men det var vigtigt for os at få påpeget selve forløbet, siger Søren Bonde.