TV der bevæger dig

Forening vil kæmpe for bro mellem Als og Fyn

Der er nu stiftet en forening, som skal arbejde for en bro mellem Als og Fyn. Foreningen er dannet af en personkreds, der hører hjemme både på Als og Fyn.

Et grafisk bud på, hvor en bro mellem Als og Fyn kunne placeres.

- Der har de seneste år været snakket om en bro mellem Als og Fyn, men vi synes, at der sker for lidt, og at vi skal markere vort ønske om denne faste forbindelse langt klarere end hidtil, fortæller den nyvalgte formand for foreningen, Mogens K. Nielsen. Den nye forening hedder Foreningen Als-Fyn Broen.

Den nye forening fremhæver, at en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil binde Region Syddanmark bedre sammen.

En bro kan skabe ny dynamik, vækst og udvikling i området. En fast forbindelse vil skabe et nyt trekantsområde og medvirke til at gøre området attraktivt at bosætte sig i og give mange job-muligheder inden for en radius af 70 kilometer uanset hvor man vælger at bosætte sig på en akse fra Flensborg over Sønderborg/Als til Odense.

Erfaringen viser, at udviklingen sker, hvor der er gode trafikforbindelser. Virksomheder har en naturlig tendens til at placere arbejdspladser i nærheden af et smidigt og veludbygget trafiknet, og en reduktion af transporttiden vil give flere muligheder for arbejdspladser til området og medvirke til at binde området bedre sammen.

Foreningen Als-Fyn Broen er en forening uafhængig af partipolitik og åben for alle, som støtter tanken om den faste forbindelse.