TV der bevæger dig

Hærens Sergentskole får ny chef

Oberstløjtnant Mads Rahbek bliver ny chef for Hærens Sergentskole i Sønderborg.

Eleverne på sergentskolen i Sønderborg får ny chef.

Hærens Sergentskole i Sønderborg skal have ny chef. Den 31. august stopper oberstløjtnant Viggo Ravn efter 38 år i hæren og 7 år i chefstolen - og går på pension.

Den nye chef for Hærens Sergentskole er oberstløjtnant Mads Rahbek. Han startede 16. august 1982 som kadetaspirant på Sønderborg kaserne og har siden erhvervet sig en lang række af erfaringer i hæren.

Mads Rahbek blev udnævnt oberstløjtnant i 2005 og tiltrådte som bataljonschef ved Den Kongelige Livgarde. I 2007 blev han udsendt som næstkommanderende for den Danske bataljon i Afghanistan i 2007-08, ISAF hold 4.

Da han vendte tilbage til Danmark blev han chef for Grundofficersuddannelsen på Hærens Officersskole med ansvar for udvikling og implementering af den nye 3. årige Grundofficersuddannelse samt uddannelsen af de ca. 300 kadetter på skolen.

Hærens Sergentskole markerer kommandooverdragelsen med en parade på Sønderborg Kaserne den 31. august.