Nu skal sengen være intelligent

I Sønderborg Kommune kan de ældre på plejecentrene snart lægge sig til rette i en intelligent seng. Sengen kan for eksempel fortælle personalet, hvis den ældre går ud af sengen eller har en våd madras.

Et af de plejecentre, som først får mulighed for at afprøve den nye seng er Tangshave Plejecenter.
 

Sønderborg Kommune ønsker at øge brugen af velfærdsteknologi. Det sker især for at forbedre servicen over for borgerne, men også for at øge omsætning og beskæftigelse i kommunen.

Ikke mindst på ældreområdet kan velfærdsteknologi være med til at forbedre livskvaliteten for borgerne, og derfor har forvaltningen Ældreservice i Sønderborg Kommune stærkt fokus på at støtte udviklingen på netop dette område. Med hjælp fra midler, regeringen har afsat til ABT fonden og Fornyelsesfonden, er kommunen gået ind i arbejdet med at udvikle flere forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Linak er med i udvikling af den intelligente seng

Et af dem er "den intelligente seng", som er under udvikling i et samarbejde mellem Linak A/S, sengeproducenten EC Høng, professor Birthe Dinesen fra Aalborg Universitet og medarbejdere fra Ældreservice i Sønderborg Kommune.

Den intelligente seng udstyres med en række funktioner, som kan styrke kommunikationen mellem borgerne og plejepersonalet, f.eks. en vådsensor, som fortæller, om sengen er blevet vædet, en "ud af sengen-alarm", som fortæller, hvis borgeren forlader sengen, en indikator, der fortæller, at det er tid at rengøre sengen, og en sensor, som giver besked, når det er tid at skifte/ tømme kateteret.