Rådgiver skal sælge broprojekt

Region Syddanmark søger en rådgiver, der kan komme med alle de rigtige argumenter for en bro mellem Fyn og Als.

Sæt kroner og ører på alt, hvad du kan finde af mulige positive effekter i forbindelse med en ny bro mellem Fyn og Als, lyder opdraget fra regionsrådet i Region Syddanmark i et nyt rådgiverudbud, fortæller Ingeniøren.dk.

Dermed følger rådet dét, man kan kalde Kattegat-modellen, efter Kattegatkomiteen forsøgte at bevise, at en bro fra Sjælland til Djursland vil være en samfundsøkonomisk guldåre.
 
Efter to rådgiverrapporter - der var uenige om, hvorvidt en Kattegatbro er samfundsøkonomisk rentabel - fik komiteen nemlig rådgiverfirmaet Grontmij Carl Bro til at inddrage de såkaldte "dynamiske effekter".
 
Når de såkaldte dynamiske effekter medregnes, vil en Kattegatforbindelse ifølge Carl Bro give et overskud på 10-20 milliarder kroner om året og en tilbagebetalingstid på blot fem til ti år ? alene betalt af de usikre effekter.

Gør det samme

Nu prøver politikerne i Region Syddanmark så med samme fremgangsmåde, skriver Ingeniøren.dk.

Det betyder, at de rådgivere, der vil byde på opgaven, skal sætte kroner og ører på broens betydning for de lokale virksomheders omsætning, samarbejdet med viden-institutioner, udbuddet af arbejdskraft, bosætning, turisme og andelen af unge, der tager en videregående uddannelse ? foruden en traditionel samfundsøkonomisk beregning af fordele og ulemper.

Hvis rådgiverne kan komme i tanke om andet, der får regnestykket til at se spiseligt ud, skal de endelig gøre det.