Sønderborg sætter mennesket i centrum

Sønderborg Kommunes nye psykiatripolitik vil møde borgerne der, hvor de er.

Det seneste års tid har politikere, interesseorganisationer, borgere med sindslidelse, pårørende og medarbejdere i de socialpsykiatriske botilbud, værksteder og væresteder arbejdet med formuleringen af en ny psykiatripolitik for Sønderborg Kommune. Nu er den klar og godkendt af byrådet.

Med den nye psykiatripolitik lægges der op til en række markante ændringer af fremtidens socialpsykiatri i Sønderborg Kommune. Der skal større vægt på rehabilitering og inddragelse af den sindslidendes egne ressourcer og ønsker. Det vil være med til at forebygge genindlæggelser. Målet med forandringerne er, at yde støtte til, at den enkelte borger opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Psykiatripolitikken indeholder seks fokuspunkter, der bl.a. handler om unge med en sindslidelse, sund kost og motion, det hele menneske, støttet og ordinær beskæftigelse og pårørende og netværk.

For Niels Ole Bennedsen, formand for socialudvalget i Sønderborg Kommune, handler det om anerkendelse, både som menneske med en sindslidelse og som individ.

- Vi kender alle nogen, der har en sindslidelse. Det kan gå i stykker for hvem som helst. Borgere med en sindslidelse ønsker også et godt liv og et godt helbred. Derfor arbejder vi på at skabe lighed i sundhed og skabe rammer, der gør det muligt, at mobilisere den sindslidendes ressourcer og kompetencer, siger Niels Ole Bennedsen.

 

Fakta: