TV der bevæger dig

Uenighed i Sønderborg om kaserneområdet

Hvad der skal ske med øvelsesterrænnet, når Sønderborg Kaserne lukker? Det er der uenighed om i byen.

En gruppe, der kalder sig Aktionsgruppen for øvelsesområdet, ønsker, at øvelsesområdet skal omdannes til rekreativt område, og at skydebanerne og de militære træningsbaner bevares, så de kan bruges af alle.

I sidste uge fortalte Danmarks Naturfredningsforening, at man vil indlede en fredningssag for området.

Socialdemokraterne i Sønderborgs byråd mener derimod, at man bør omdanne dele af området til beboelse.

Sønderborg Kaserne lukker 1. januar 2015.