120 millioner at spare på færre infektioner

Der er store penge at spare, hvis antallet af infektioner på sygehusene bliver reduceret. Bakterierne forårsager ikke bare lidelser, hos de patienter, de smitter, men også enorme udgifter for samfundet.

Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen har for TV SYD regnet ud, at Region Syddanmark kan spare 120 millioner kroner hvert år, hvis antallet af infektioner på sygehusene bliver halveret. Og det mener flere eksperter er muligt via bedre hygiejne og rengøring.

-Det ville være en endog rigtigt god forretning for Region Syddanmark, siger Kjeld Møller Pedersen til TV SYD.

Hans regnestykke bygger på, at hvis antallet af de 20.000 borgere i Region Syddanmark, der hvert år får en infektion i Region Syddanmark, blev halveret, ville 10.000 færre skulle behandles for en infektion.

En patient, der rammes af en infektion på sygehuset, får i gennemsnit forlænget sit hospitalsophold med fire dage. Hver ekstra dag koster Region Syddanmark 3.000 kroner og dermed ender regnestykket med en ekstra udgift på 120 millioner kroner.

Sundhedsøkonomen bakkes op af specialist i infektionsbekæmpelse, Jens Kjølseth Møller, Klinisk Mikrobiologi på Sygehus Lillebælt i Vejle.

- hvis man anlagde en økonomisk betragtning, ville der være en stor gevinst i at investere noget mere i at nedbringe antallet af infektioner, siger Jens Kjølseth Møller.

Se mere og tilmeld dig høringen på www.tvsyd.dk/stopsmitten