Kampagne: Sprit hænder før du besøger sygehuset

Ni måneder efter, at TV SYD sendte nyhedsserien Stop Smitten, sætter Region Syddanmark en kampagne for at få patienter og besøgende til at spritte deres hænder, når de kommer på sygehuset.

Hvert år får 20.000 borgere i Region Syddanmark en infektion, når de er på hospitalet. Det svarer til 10 pct. af alle indlagte.

Og omkring 500 dør årligt af de infektioner, som de får under indlæggelse på regionens sygehuse.

TV SYDs serie viste, at der findes bakterier på mere end hver anden seng. Og mængden overstiger de vejledende grænseværdier, som sygehusene selv har lavet.

Personalet har altid vasket hænder ? og på alle sygehuse er der i dag sat sprit-beholdere op overalt. Men de kniber med at få besøgende til at bruge dem. Eller patienter, der ankommer til undersøgelser og behandling.

Kampagnen er det eneste tiltag, som regionen har sat i værk siden TV SYDs serie. Og professor Hans Jørgen Kolmose, Odense, kalder det en start, men kampagnen er slet ikke nok.