Sådan blev sygehusene undersøgt

Sygehusene lever ikke op til deres egne vejledende grænseværdier for god rengøringsstandard. Se her, hvordan TV SYD undersøgte sygehusene.

TV SYD undersøgte kun rengjorte senge, der typisk står i såkaldte sengecentraler i kældrene under sygehusene.

Her opbevares sengene, efter at de er blevet rengjort, og før de køres op til patienterne. Sengene bliver med andre ord ikke renere, end de er på sengecentralerne.

Sengenes rengøringsstandard blev undersøgt med to målemetoder:

Såkaldte ATP-målinger og målinger med bakterieplader.

Begge målemetoder indgår i Dansk Standard 2451-10, der fastlægger kravene til rengøringsstandarden på sygehusene for at begrænse risikoen for infektioner.

Retningslinierne i Dansk Standard 2451-10 fokuserer på de såkaldte "10 kritiske punkter", hvor det er ekstra vigtigt, at der ikke er bakterier, der kan fremkalde infektioner.

Patienternes senge er et af de 10 kritiske punkter.

Standarden for hvor rent, der skal være på de danske sygehuse er synlig renhed - senge, borde og lokaler skal altså blot fremstå synligt rene.

Men i DS 2451-10 er der også vejledende grænseværdier, der sætter målbare standarder for rengøringen på sygehusene. Eksperterne har ligeledes fastsat vejledende grænseværdier for sengenes rengøringsstandard. Her er der grænseværdier for både ATP-tallet på senge og grænseværdier for hvor mange bakterier, der må være på en seng.

Vi tog tre ATP-prøver og tre bakterieprøver på hver seng. Een ATP-prøve på hver sengegavl og een på sidegelænderet til højre for patienten. Lige ved siden af de tre ATP-prøvesteder, lavede vi tre bakterie-målinger.

Før vi undersøgte sengene, fik vi udførlig instruktion i korrekt udførelse af de to målemetoder af direktør Tonny Nielsen fra Food Diagnostics i Grenaa. Food Diagnostics er ekspert i kontrol af rengøring og hygiejne. Tonny Nielsens holdning til de målemetoder og det måleudstyr, vi bruger, er klar:

- I kan være 100 procent sikre på resultatet af jeres målinger - det er de mest brugte og anerkendte målemetoder i Danmark, fortæller Tonny Nielsen.

 

MÅLINGERNE