TV der bevæger dig

Farvel til Region Syddanmark og alle de andre

Statsminister Lars Løkke Rasmussen meddelte på et pressemøde i dag klokken 10, at de fem regioner skal nedlægges og erstattes af sundhedsforvaltninger.

Den nye sundhedsreform betyder farvel til regionerne. Foto: TV2

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fremlagde i dag på et pressemøde den ventede sundhedsreform. Det betyder blandt andet, at de fem regioner skal nedlægges og erstattes af fem sundhedsforvaltninger.

Desuden oprettes 21 sundhedsfællesskaber, hvor eksisterende sygehuse bliver omdrejningspunkt. Og så skal en del af regionernes nuværende opgaver som den kollektive trafik, psykiatrien, jordforurening, udvikling af turismen og beskæftigelsen lægges ud lokalt i kommunerne. 

I reformen er der afsat seks milliarder kroner til et "ekstraordinært" løft af det nære sundhedsvæsen, som skal bruges til at uddanne flere praktiserende læger, speciallæger og ikke mindst uddannelse af 2000 flere sygeplejersker allerede fra 2019.

I reformen nedlægges det politiske lag i regionerne ved udgangen af 2020, men regionsformændene forbliver som formænd for de nye sundhedsforvaltninger. 

De fem sundhedsforvaltninger skal ligge i de nuværende regionshovedstæder. I Syddanmark betyder det, at et af sundhedshusene får til huse i det nuværende Region Syddanmarks hovedssæde 'Røde Orm' på Damhaven i Vejle.

Regionerne fik 14 år

De fem regioner blev oprettet i 2007 af Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med de 14 amters nedlæggelse som en del af Strukturreformen. Når regionerne ved udgangen af 2020 nedlægges, nåede de en levetid på 14 år. 

Regionernes hovedopgave har været at styre det danske sundhedsvæsen, samt løse opgaver inden for socialområdet og varetage regional udvikling indenfor turisme, erhverv, beskæftigelse og jordforurening.

Hver af de fem regioner ledes af et 41 folkevalgte.

Mest sete på tvsyd.dk