TV der bevæger dig

Svineproducenter lancerer MRSA-strategi

Markant mindre antibiotika i svinestaldene, forskning og en stor international konference. Det er indholdet i en plan, som Videncenter for Svineproduktion netop har sat i søen for at stoppe spredningen af MRSA.

Andelen af svinebedrifter, der er MRSA-positive, er vokset markant over de seneste år. Undersøgelser peger på, at op mod 70 procent af de danske svinebedrifter har resistente stafylokokker inden for stalddørene.

Nu vil Videncenter for Svineproduktion (VSP) under Landbrug & Fødevarer indsamle viden og nedsætte antibiotikaforbruget:

- Vi har i den danske svineproduktion nedsat antibiotikaforbruget med ti procent siden 2010. Selvom det bliver en udfordring, så vil vi reducere forbruget med yderlige ti procent inden 2020. Vi har for to måneder siden besluttet, at vi i løbet af det næste år vil halvere brugen af stoffet tetracyklin, og denne plan er en opfølgning på dette markante tiltag, siger direktør i VSP Claus Fertin.

Danmark er i forvejen blandt de lande i verden med det laveste antibiotikaforbrug per produceret kilo kød. Med de nye tiltag fra VSP lægger Danmark endnu større afstand til konkurrenterne i udlandet.

- Vi kan ikke fjerne MRSA ved at nedsætte antibiotikaforbruget, men vi kan allerede nu tage ansvar for fremtidens resistensproblematikker og forhåbentlig på den måde være med til at vise vejen for andre lande med et væsentligt større forbrug end Danmark, siger Claus Fertin.

I Danmark er cirka to procent af stafylokokkerne resistente over for de mest almindelige antibiotika. I Sydeuropa er det i flere lande 25 procent og mange steder i blandt andet Asien er tallet markant højere. Fælles for landenes udfordringer med MRSA-bakterier er, at ingen har endegyldige svar på, hvordan man stopper udbredelsen af de resistente bakterier.

Derfor vil VSP i løbet af foråret invitere til en stor international konference, hvor forskere, læger, dyrlæger og andre relevante kapaciteter skal udveksle erfaringer og forhåbentlig finde ny inspiration til at bekæmpe resistente bakterier. Ikke bare i svineproduktionen men i hele samfundet.

- Der er ingen, der hellere vil komme disse bakterier til livs, end danske svineproducenter. Men vi løser ikke problemerne alene i Danmark. Derfor er det internationale perspektiv helt afgørende for succes. Her vil jeg gerne opfordre vores fødevareminister til at presse på i EU for at sætte resistensproblematikken på dagsordenen. Også i de lande hvor resistente bakterier ikke er højt på den politiske dagsorden, siger direktør Claus Fertin.

 

 

  •  MRSA står for Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus.
  •  Når bakterier udsættes for antibiotika, beskytter de sig ved at udvikle resistens. Derfor er det vigtigt ikke at overforbruge antibiotika.
  •  Bakterierne kan give anledning til en lang række infektioner lige fra overfladiske sår og bylder til alvorlige infektioner som knoglebetændelse og betændelse i hjerteklappen.
  •  Forekomsten af MRSA hos mennesker i Danmark er fortsat lav sammenlignet med mange andre lande i Europa. Hidtil har fire personer mistet livet.
  •  Mennesker, der dagligt arbejder i svinebesætninger med MRSA, bliver hyppigt bærere af MRSA.
  •  I 2013 blev der brugt 91 ton antibiotika i danske svinestalde til de omkring 30 millioner grise, der produceres hvert år. Til sammenligning bruger danskerne 51,5 ton penicillin om året.
  •  I 2014 er der per 9. december registreret 2620 nye tilfælde af MRSA-smittede mennesker i Danmark. Heraf er tæt på hvert andet nye tilfælde af typen CC398 MRSA, svine-MRSA.
  •  Fødevareministeriet fremsatte i starten af juli en plan med fem punkter, der skal bekæmpe bakterien ved blandt andet at sætte krav til de mennesker, der arbejder i stalde.
  •  Blandt andet skal der skiftes tøj og vaskes hænder, når man forlader stalden, hvilket mindsker risikoen for, at resistente bakterier føres ud i samfundet.
  •  Derudover skal der stilles krav om laboratorieundersøgelser, så kun de dyr, der er syge, får antibiotika. Der skal findes nye alternativer til antibiotikabehandling - for eksempel forebyggende vaccinationer.