Advarer mod direkte kontakt med havskum

Miljøstyrelsen har testet PFAS i badevand 20 steder i landet - blandt andet på Rømø, Henne Strand og i Esbjerg.

Den første runde af en større prøvetagning af vandet ved de danske kyster er blevet gennemført og resultatet er nu klart.

Prøverne skulle give svar på, om der var for store mængder PFAS i vand og havskum. I alt 20 steder er blevet testet i maj - heriblandt tre steder i Syd- og Sønderjylland.

Det drejer sig om Rømø, Henne Strand og i Esbjerg.

Advarer mod kontakt med havskum

Ifølge Miljøstyrelsen er badevandet ved landets kyster fri for PFAS i problematiske mængder, og alle prøver er under EU's grænseværdi.

Der er dog et men.

Ingen af prøvestederne overskrider PFAS-indholdet EU's grænseværdi.
Ingen af prøvestederne overskrider PFAS-indholdet EU's grænseværdi.
Foto: Miljøstyrelsen

For selvom der ifølge styrelsen er lavet meget få tests af PFAS-indholdet i havskum, så indeholder havskum generelt høje koncentrationer af PFAS.

Derfor fraråder Styrelsen for Patientsikkerhed nu, at man har direkte kontakt med havskum, som ligger på stranden.

Tager flere prøver

På Lakolk på Rømø, i Grådyb ved Esbjerg og ved Henne Strand viste prøverne af vandet, at der PFAS-indholdet var henholdsvis 2,5, 0,63 og 0,21 ng/L. 

EU's grænseværdi er 40 ng/L.

- Resultaterne bekræfter det billede, som vi også så sidste år, med lave koncentrationer af PFAS i badevandet. For havskum og soppevand har Miljøstyrelsen aktuelt kun få målinger, men de resultater, som Styrelsen for Patientsikkerhed baserer deres udtalelse om havskum på, tyder på, at PFAS kan opkoncentreres i havskum, siger kontorchef Jane Hansen fra Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Miljøstyrelsen tager prøver igen i august og oktober 2023 og orienterer kommunerne, hvis der skulle blive fundet for høje værdier af PFAS.