Cheføkonom ser både godt og skidt i hjælpepakke

Den økonomiske hjælpepakke til borgerne har en betydning - men formentlig ikke nok betydning for de det går hårdest ud over. Sådan lyder vurderingen fra chefanalytiker, Søren Kristensen, fra Sydbank.

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der skal være med til at hjælpe privatøkonomierne hen over vinteren i forhold til det igangværende inflations - og energikrise.

En aftale der blandt andet giver 660 kroner pr. barn i 1. kvartal af 2023 for de børnefamilier, der modtager fuld børne- og ungeydelse. Desuden lempes el-afgiften i de første seks måneder af 2023 fra 69,7 øre pr. kWh til 0,8 øre pr. kWh. 

Og så er der mulighed for at indefryse udgifter til el, gas og fjernvarme, så betalingen kan ske over flere måneder.

Godt - men ikke nok

Spørger man cheføkonom, Søren Kristensen, fra Sydbank, så ser han gode ting i den brede politiske pakke. Blandt andet hvis man er en stor familie med en strømforbrug, der afspejler det.

- Det betyder faktisk noget. Specielt hvis man har flere børn. Det er mere end 4000 kroner, du får i 1. halvår 2023, hvis du har eksempelvis tre børn, siger Søren Kristensen med henvisning til de øvrige økonomiske midler, en familie kan opnå gennem diverse tiltag.

På pressemødet i Finansministeriet anerkendte flere af aftaleparterne, at det ikke løser alle udfordringer for familierne, men at det er et skridt på vejen. 

Søren Kristensen fra Sydbank anerkender, at der nok findes en del familie, for hvem det ikke hjælper det store.

- Jeg forstår de, der ikke mener det er nok. Det er et plaster på et kødsår, men det er også bare et billede på, at nogen bare bliver rigtigt hårdt ramt denne vinter, siger han.

FAKTA: Hovedpunkterne i 'Aftale om Vinterhjælp'

- Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen

- Indefrysningsordning for husholdninger

- Indefrysningsordning for virksomheder

- Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift

- Bedre forsyning af træpiller

- Skrotningsordningen udvides med træpillefyr

- Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme

- Forøgelse af pulje til etableringsstøtte

- Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet

- Lempelse af elafgift for varmepumper

- Sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter

Bag aftalen, der af ministeriet omtales som "vinterhjælp", står regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne.


KILDE: TV 2


Ingen stor stor-økonomisk påvirking

Når der som i denne aftale pumpes penge ud i samfundet, når borgerne får flere penge mellem hænderne end ellers, så kan det påvirke økonomien i en negativ retning. Søren Kristensen fra Sydbank forventer dog ikke, at man se den store økonomiske påvirkning af den pakke, der netop er indgået. 

- Det som de skal have ros for, er at aftalen er finansieret. Det vil få en let konsekvens for inflationen, siger Søren Kristensen.

Grunden til det skal blandt andet findes i, at man ikke bare giver folk penge, men giver dem muligheden for at udskyde betalinger, således at folk i øjeblikket har flere penge, men at det fungerer som en slags lån til staten.

- Det er vigtigt, at det er lån - og ikke bare penge, man giver til folk, der bruger strøm, siger Søren Kristensen, chefanalytiker i Sydbank.