Få vagter dækker alle kommunale parkeringspladser - se din egen kommune her

Flere steder i det syd- og sønderjyske har været plaget af for meget kontrol på de private parkeringspladser. Nu har TV SYD lavet en rundspørge i 14 kommuner for at undersøge forholdene på de kommunale parkeringspladser. Få overblikket herunder.

De seneste uger har TV SYD bragt historier om private parkeringsselskaber, der udstedte urimelige kontrolafgifter. Blandt andet i Horsens oplevede flere at modtage afgifter for, at deres bil stak ud af den åbne parkeringsbås med mellem 5 og 50 centimeter. 

Det har skabt forundring hos modtagerne, der mente, at p-vagterne gik i for "små sko". I Haderslev Kommune har man valgt at skære ned på parkeringskontrollen, fordi det skabte stor utilfredshed blandt bilisterne.

TV SYD nu lavet en rundspørge i 14 syd- og sønderjyske kommuner for at høre, hvordan det står til på de offentlige parkeringspladser. Den har blandt andet vist, at der kun er to kontrollører ansat til at dække de tre kommuner Aabenraa, Sønderborg og Tønder. 

Her kan du få et overblik over, hvor mange parkeringsvagter din kommune har ansat, og om kommunen tjener penge på at udstede kontrolafgifterne.

Parkeringskontrol i de syd- og sønderjyske kommuner

1

Aabenraa, Sønderborg og Tønder

De tre kommuner Aabenraa, Sønderborg og Tønder har siden 2016 haft et samarbejde med en fælles sønderjysk parkeringskontrol, Parkeringskontrol Syd. Her har Sønderborg Kommune ansvaret for at udstedelse kontrolafgifter.

Kommunen har ansat to kontrollører på fuldtid, der dækker alle tre kommuner. Herudover har de ansat en administrativ medarbejder.

I 2021 var den samlede udgift omkring 100.000 kr., og overskuddet blev overført enten til næste regnskabsår eller brugt til at investere i for eksempel biler eller overfaldskameraer.

2

Billund

Billund Kommune benytter sig af Parkeringskontrol Nord, og de har kun en enkelt parkeringsvagt ansat. Kommunen har ingen indtægter eller udgifter i forbindelse med kontrollen.   

3

Fanø

Fanø Kommune benytter sig af Parkeringskontrol Nord. Kommunen har ingen vagter ansat og bruger derfor ingen tid på parkeringskontrol. Ordningen er herudover udgiftsneutral, og der går derfor ingen penge ind eller ud af kommunekassen.

4

Fredericia

Fredericia Kommune benytter sig af Parkeringskontrollen Nord, der indkræver afgifter. De har ingen faste parkeringsvagter.

I 2021 havde de et overskud på lidt over 300.000 kr. Fredericia Kommune havde dog deres egen parkeringsvagt sidste år. Overskuddet blev brugt til at betale løn, bil og arbejdstøj til vagten. Der var derfor ikke et overskud på ordningen.

5

Esbjerg

Esbjerg Kommune benytter sig af Parkeringskontrol Nord, der udfører kontrollen. De har som udgangspunkt fire fuldtidsansatte parkeringsvagter til at håndtere hele kommunen.

Der har ingen indtægter eller udgifter i forbindelse med kontrollen.

6

Haderslev

Haderslev Kommune har deres egen parkeringsvagt ansat til otte timer om ugen. Den administrative håndtering af klagebehandlingen foregår dog i Kolding Kommune.

I 2021 havde kommunen flere indtægter end udgifter.

7

Hedensted

Der er ingen parkeringskontrol i Hedensted Kommune.

8

Horsens

Horsens Kommune har en parkeringskontrol, der kontrollerer de kommunale parkeringspladser. Der er er ansat fem parkeringsvagter, og de udfører ugentligt omkring 104 timers kontrol.

Kommunen har flere udgifter end indtægter i forbindelse med kontrollen.

9

Kolding

Kolding Kommune har deres egne cityassistenter, der udfører kontrol på de offentlige parkeringspladser. De har to ansatte, der også løser andre opgaver.

Kommunen har flere udgifter end indtægter i forbindelse med kontrollen.

10

Varde

Varde Kommune benytter sig af Parkeringskontrollen Nord. Der er som regel fire eller fem vagter, der udfører kontroller, men det er efter behov.

Kommunen har ikke betalingsparkering og derfor heller ingen indtægter.

11

Vejen

Der er ingen parkeringskontrol i Vejen Kommune.

12

Vejle

Vejle Kommune har tre fuldtidsansatte parkeringsvagter, der tjekker offentlige arealer og pladser i hele kommunen.

I 2021 var indtægten lav på grund af eftervirkninger fra covid-19, mens de samlede indtægter ligger på 600.000 kroner i år.