Forsikringskunder får 137 millioner kroner tilbage

Oversete nummerplader fører igen til massive tilbagebetalinger. Forsikringsbranchen har afskrevet dagsgebyrer for over en milliard.

I 2023 skrottede forsikringsfonden DFIM betalingskrav til forbrugerne for tæt på en milliard kroner. Det skete efter TV SYD’s afsløringer om borgere, som blev afkrævet dagsgebyrer på sekscifrede beløb for uforsikrede køretøjer.

Men også i år bøder forsikringsbranchen for sine fejl. I efteråret blev det opdaget, at en række forsikringsselskaber havde opkrævet dagsgebyrer uberettiget, så der nu skal betales i alt 137 millioner tilbage. 

Desuden afskrives ubetalte gebyrer for yderligere 182 millioner. Det oplyser DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) i sin nye årsrapport for 2023.

Ved du noget om sagen?

Eller har du oplevet at komme i klemme på grund af oversete daggebyrer? Så vil TV SYD gerne høre fra dig. Skriv til journalist Jesper Sørensen på jeso@tvsyd.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt.

- Reelt var det kunder, der ikke havde betalt den lovpligtige forsikring, men hvor der var nogle ærgerlige procedurefejl, når selskaberne opsagde kunderne. Det kunne for eksempel være, at opsigelsesfristerne ikke var overholdt, og dermed var der ikke hjemmel til at opkræve dagsgebyr. Ingen kunder stilles ringere, siger Sara Brinks Larsen, som er direktør i DFIM.

Forbrugerrådet: Ubehageligt for forbrugerne

Dermed er forsikringsbranchen stadig i gang med en større oprydning. DFIM må opkræve dagsgebyrer på 250 kroner fra ejere af uforsikrede køretøjer. Det sker for at få køretøjerne forsikret og få penge til erstatninger.

Men mange har ikke set kravene, før de efter flere år er kaldt i Fogedretten. Det gjaldt blandt andre Kim Nielsen fra Haderslev, som ikke afleverede nummerpladen fra sin gamle, ubrugelige motorcykel. Der var løbet gebyrer på hver dag i over tusind dage, så han skyldte pludselig en kvart million kroner.

Tusindvis af borgere har siddet i Fogedretten i samme situation som Kim Nielsen, hvilket har givet kraftig kritik fra Forbrugerrådet Tænk. Nu opfordrer rådet igen DFIM til at stramme op.

quote

Det her sker jo i kølvandet på nogle andre urimelige og uberettigede opkrævninger

Jakob Steenstrup, seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

- Der er samlet set opkrævet meget store beløb uretmæssigt, og det er selvfølgelig ubehageligt og utilfredsstillende for forbrugerne. Det her sker jo i kølvandet på nogle andre urimelige og uberettigede opkrævninger, og set i det lys opfordrer vi til, at man lærer af sine fejl og undgår, at det gentager sig, siger Jakob Steenstrup, som er seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk. 

Farvel til over en milliard

DFIM har udpantningsret og kan dermed drive folk fra hus og hjem, hvis de ikke betaler. Alene i 2021 trak DFIM over 10.000 betalingskrav i retten, hvilket var over seks procent af alle sager i Fogedretten. Ved indgangen til 2022 havde DFIM 5573 aktive fogedretssager med samlede krav på 611 millioner kroner – et snit på 109.636 kroner.

Kim Nielsens og andres sager blev først droppet efter en række historier i TV SYD. Historierne førte også til, at DFIM indførte et gebyrloft på samlet 25.000 kroner for borgere og 60.000 kroner for virksomheder for sager, der begyndte før 2023. For de nyere sager gælder et gebyrloft på 60.000 kroner både for private og for virksomheder.

Senere valgte DFIM at afskrive gebyrkrav for knap 900 millioner samt at betale 55 millioner kroner tilbage til i alt 7.500 borgere, som havde fået urimelige regninger. Med de nye tilbagebetalinger er der samlet afskrevet langt over en milliard kroner. DFIM's tilbagebetalinger er så omfattende, at det har tømt fondens kasse. 

Direktør: Vi er en succes

Alligevel mener DFIM's direktør, at ordningen med dagsgebyrer er en succes. 

quote

DFIM lever i allerhøjeste grad op til sit ansvar

Sara Brinks Larsen, direktør i DFIM.

- Vi arbejder på at sikre procedurer og processer, og det har i dette tilfælde sikret, at selskabernes fejl blev opdaget. Vores indsats har samtidig betydet, at antallet af uforsikrede køretøjer på de danske veje er faldet fra 50.000 til 10.000 siden ordningens indførelse. Så DFIM lever i allerhøjeste grad op til sit ansvar, siger Sara Brinks Larsen.

Som TV SYD har dokumenteret, var en del af køretøjerne ikke ude på vejene, og nogle af dem kunne slet ikke køre. 

Desuden er dagsgebyrer ikke den eneste grund til faldet. Rigspolitiet har øget sin brug af nummerpladescannere, og Motorstyrelsens app "Ejerskifte" har gjort det meget lettere at registrere et ejerskifte.