Regeringen vil forbyde bundtrawl i Lillebælt

Fra 1. januar skal det være forbudt at fange fisk i Lillebælt og hele Bælthavet ved hjælp af bundtrawl.

En stor del af fiskerne i Bælthavet skal fra næste år tage nye metoder i brug for at få deres net fyldt.

Fra 1. januar bliver det således forbudt at anvende den udbredte fiskemetode bundtrawling i hele Lillebælt fra Trelle Næs ved Fredericia til Gammel Pøl på Sydals samt vandene omkring Fyn, Langeland og de øvrige øer i Bælthavet.

Det er regeringen og partierne omkring sidste års finanslov blevet enige om i en bekendtgørelse, der mandag er blevet sendt til høring.

I den fremgår det, at fiskeri ved hjælp af bundtrawl, flydetrawl, snurrevod og skrabere forbydes i en zone, der blandt andet omhandler Lillebælt, Storebælt, Det Sydfynske Øhav, og hvis østlige grænse er Farøbroerne.

Vil sikre havmiljøet

Formålet er at skabe et bedre havmiljø i Bælthavet.

- Vi er nødt til at passe på vores havmiljø og fiskebestand. Der er faldende kvoter. Det er sværere at fange fisk, og især torsken er hårdt presset. Så hvis vi ikke gør noget nu, så risikerer vi, at der er fiskearter, der forsvinder fuldstændig, siger Rasmus Prehn (S), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.


Forbuddet mod fiskeri med trawling skaber glæde hos Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er en rigtig god dag for havnaturen i Bælthavet, der nu kan få fred og ro for bundslæbende fiskeredskaber, der igen og igen forstyrrer havbunden, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, i en pressemeddelelse.

- Torskebestanden i Bælthavet er truet og tæt på kollaps. Et trawlforbud i Bælthavet kan blive startskuddet til den store genrejsning af vores havnatur og dermed også af torskebestanden.

Frygter et helt erhverv må lukke

Langt størstedelen af fiskeriet i Bælthavet foregår i dag med de metoder, der nu skal forbydes. Af samme grund vækker forbuddet langt fra begejstring hos Danmarks Fiskeriforening.

- Vi er overordentligt utilfredse og skuffede. Man laver et forbud, uden der er noget dokumentation for, at det virker. Det her er et "grønt bluff", siger næstformand Allan Buch.

- Med det mener jeg, at det jo ikke er fiskerne, der udleder kvælstofferne i havet. Fiskerne har fanget fisk inden for de kvoter, der er blevet os tilladt, og det følger vi til punkt og prikke.

Høringsprocessen for bekendtgørelsen om forbuddet løber frem til udgangen af oktober. I den periode kan Danmarks Fiskeriforening og andre relevante parter komme med input, til det der er aftalt i bekendtgørelsen.

- Vi bliver nødt til at protestere, alt det vi kan, og så bliver vi nødt til at gå ind og kigge på, hvorvidt der er tale om ekspropriation. Det mener vi, når man lukker en stor del af et erhverv i så stort et område, siger Allan Buch.