Så mange millioner taber eller vinder din kommune på ny reform

Vejle Kommune får mest ud af ny udligningsreform, der flytter millioner fra de rigeste til de fattigste kommuner.

Regeringen, Venstre, Radikale, SF og Alternativet er blevet enige om en reform af den kommunale udligning, der overfører penge mellem kommunerne.

Udligningen betyder groft sagt, at en række rigere kommuner afleverer penge til de fattigere kommuner. Og i den nye aftale står Vejle Kommune til at skulle modtage næstflest millioner af alle landets 98 kommuner i forhold til tidligere.

Vejle vil modtage knap 116 millioner kroner ekstra årligt i forhold til tidligere og er således den syd- og sønderjyske kommune, der får flest ekstra millioner. De to sønderjyske kommuner Haderslev og Aabenraa er henholdsvis toer og treer med 82 og 66 mio. kr.

Horsens, Kolding og Fanø er de eneste kommuner i landsdelen, der får færre penge end tidligere. Horsens knap 30 mio. kr. og Kolding knap 21 mio. kr.

Her kan du se, hvor meget mere eller mindre din kommune får ud af den nye reform:

De røde kommuner får færre penge end tidligere. De grønne kommuner får flere penge end tidligere. Kilde: Social- og Indenrigsministeriet
De røde kommuner får færre penge end tidligere. De grønne kommuner får flere penge end tidligere. Kilde: Social- og Indenrigsministeriet
Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Aftalen betyder blandt andet, at cirka 1,4 milliarder kroner ekstra bliver flyttet til landets 30 yderkommuner, og samtidig bliver der sikret en ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 milliarder kroner i 2021 og 5,5 milliarder kroner derefter.

I alt flyttes 19,3 milliarder kroner årligt på tværs af kommunerne, oplyser Social- og Indenrigsministeriet.

København er med 465,7 millioner kroner den kommune, der skal aflevere mest, mens Guldborgsund modtager flest penge med 120,2 millioner kroner.

Kommuner, der taber på udligningsreform, får lov at hæve skatten. Andre kommuner kan få tilskud til at sætte skatten tilsvarende ned.

Der kommer et særligt tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner på 1,5 milliarder kroner og et tilskud til udsatte hovedstadskommuner på 0,6 milliarder kroner. Den såkaldte "hovedstadsudligning" afskaffes.​