Stormflod, færge og en kirkegård i Frankrig får penge på finansloven

Mandag er den nye finanslov blevet præsenteret af 11 ud af Folketingets 12 partier - og derfor er det igen blevet tid til at kigge på, hvad det konkret betyder for syd- og sønderjyderne.

En historisk bred finanslov er mandag blevet præsenteret af 11 ud af 12 af Folketingets partier. Kun Enhedslisten står udenfor.

Vi er dykket ned i, hvilke punkter - og hvor mange penge - der kommer Syd- og Sønderjylland til gode, samt hvad de skal bruges til.

Så lad os starte med ødelæggelserne efter stormfloden i oktober. En pulje på 125 millioner kroner er nemlig sat af til at få genoprettet kommunal infrastruktur og kommunale bygninger efter stormfloden. Den suppleres af en ekstraordinær lånepulje på 375 millioner kroner.

Apropos infrastruktur så tilføres Fjernvarmepuljen 150 millioner kroner, mens afkoblingspuljen tilføres 100 millioner kroner i 2024. Der er fjernvarmeprojekter i hele landsdelen der kan søge tilskud fra disse puljer.

Penge til uddannelser og jobs

Befordringsfradraget hæves for borgere med mere end 22 kilometer til og fra arbejde for dem, der er bosat i Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner samt på øerne Mandø, Aarø, Endelave og Hjarnø. 

Nu vi er ved øerne indføres også fuldt landevejsprincip på alle landets færger. Landevejsprincippet går ud på, at det skal koste det samme at sejle med færge som at køre en tilsvarende strækning i bil på landevejen.

Gymnasier i udkantsområdet kan glæde sig over, at det midlertidige udkantstilskud forlænges frem til 2027 og udvides med handelsskoler og VUC, mens Center for undervisningsmidler ved UC Syd tilføres 4,1 millioner kroner i 2024, og Das Deutsche Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa modtager et årligt tilskud på 2,9 millioner kroner. Det har blandt andet Karina Lorentzen Dehnhardt, der er landdistriktsordfører i SF kæmpet for.

- Jeg er så glad for, at den uddannelsespolitiske katastrofe nu er afværget, så eleverne ikke får længere til skole. Og så man kan uddanne sig tæt på, hvor man bor. Det var et krav fra SF i finanslovsforhandlingerne, og derfor er jeg rigtig glad for, vi leverer på det, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

På finansloven er også en forhøjet pulje til landsbyfornyelse. Den lyder på 100 millioner kroner i 2024 og 80 millioner kroner årligt i årene 2025 til 2027. Udkantskommuner kan gøre brug af puljen i byer med færre end 4.000 indbyggere i det åbne land.

Penge til turisme og kultur

Dansk Kyst- og Naturturisme kan glæde sig til at få udmøntet fem millioner kroner, der skal bidrage til en hurtigere implementering af udviklingsplanen, der i Syd- og Sønderjylland omfatter Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner. Det glæder Anni Matthiesen fra Venstre.

- Jeg er simpelthen så glad for, at der nu er fundet penge til at kickstarte samarbejdet omkring turismen langs hele Vestkysten. Fra vadehavet i syd, de smukke klitlandsskaber og op til nordvestkystens idylliske kystbyer - det er et unikt stykke natur af Danmark, som vi skal gøre mere for at udvikle og gøre opmærksom på ude i verden så endnu flere turister kan få øjnene op for hvad vestkysten har at tilbyde, siger hun.

På turismeområdet er der også godt nyt for Vejlemuseerne og Museum Sønderjylland. Førstnævnte modtager 3 millioner kroner, der skal bruges til at etablere oplevelsescentret Egtvedpigens Verden. Museum Sønderjylland modtager 4,5 millioner kroner.

Og så er der også lige en halv million kroner til Den Sønderjyske Kirkegård, som ligger i Frankrig ved den Sønderjydske Fonds Mindelegat, med henblik på at give et tilskud til vedligeholdelse og udsmykning af kirkegården i forbindelse med 100-års jubilæet i 2024.

Erhvervsuddannelserne i hele landsdelen får andel i i en pulje der stiger til 900 millioner fra 300 millioner kroner, der investeres i at opretholde et solidt økonomisk grundlag for erhvervsskolerne.

Ventetiden ved domstolene i Esbjerg og Sønderborg skal også nedbringes - det gør man via domstolsaftalen, der øger domstolenes økonomi med 445 millioner kroner i 2024.

Og for at komme helt til vejs ende så oprettes en pulje på 3,5 millioner kroner til videnspædagogiske aktivitetscentre, som kan søges i 2024. Det omfatter blandt andre Historiecenter Dybbøl Banke, Universe Science Park, Ribe Vikingencenter og Økolariet Vejle.