TV der bevæger dig

Udenlandske chauffører dumper smittefarligt affald i Danmark

Store mængder af pålægspakker fra Polen og plastikposer fulde af madrester flyder i en grøft i Padborg. Landmand frygter smittefare med svinepest.

01:13

På en gåtur langs en grøft i Padborg finder Mogens Dall meget skrald, som han mener, er blevet smidt af udenlandske chauffører. Video: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

På Odinsvej i Padborg holder udenlandske chauffører pause. De spiser deres madpakker og affaldet ryger ofte direkte over i grøften.

Pladsen er ikke en officiel rasteplads, så her finder man ingen vildsvinesikrede skraldespande og informationsskilte på syv sprog, som man ellers ser på f.eks. rastepladserne langs E45.

I grøften og blandt træerne ligger der emballage fra diverse polske madvarer, tomme madkasser og glas fyldt med udefinerbare madrester.

Smittespredning

  • Afrikansk svinepestvirus kan overleve 9 måneder i svinekroppe, kadavere, fersk kød og nogle svinekødsprodukter.
  • Varmebehandling ved en temperaturover 70 °C i 30 min. ødelægger virus.
  • Virus kan spredes ved direkte kontakt med inficerede svin, herunder vildsvin eller ved indirekte kontakt med bl.a. foder, strøelse og vand kontamineret med husdyrgødning, samt ved fodring med køkken- og madaffald, som indeholder virus.
  • Forarbejdede fødevarer som f.eks. pølser, kan  indeholde smitsomt ASF virus.
  • Sygdommen spredes vestpå primært med vildsvin, men de store spring i sygdommens udbredelse skyldes menneskelig aktivitet, hvor mennesker har medbragt inficeret kød, som er blevet brugt til fodring af svin.

(kilde: Fødevarestyrelsen)

Se mere

- En ting er, at det sviner forfærdeligt med alt det skrald. Noget andet er den smitterisiko for afrikansk svinepest, der kommer over grænsen, hvis polsk pølse og rumænsk pålæg smides i naturen, siger Mogens Dall, der er bestyrelsesformand for Landbo Syd. 

Han underrettede Aabenraa Kommune om problemet for en uge siden, da han opdagede grøften fuld af skrald. Men skraldet ligger der endnu. Og det bekymrer ham.

- Jeg er selv landmand, og jeg kommer ikke til at sove trygt igen, før det her er væk, siger formanden.

Vildsvin strefer 600 meter fra affaldet

Odinsvej er en blind vej. Langs vejen er der en grøft med træer, og et lille skovstykke ligger få meter fra vejens ende.

600 meter længere væk finder man Frøslev Plantage. Et af de steder, der strejfer vildsvin i Danmark. 

- Den store risiko, vi har for spredning, er jo netop med vildsvin, der kan spise smittede fødevarer. Derfor er det uheldigt, at det madaffald ligger så tæt på skoven, siger Stig Mellergaard, der er dyrlæge og Fødevarestyrelsens ekspert på området.

Hele grøften stinker af fordærvet mad. Mens vi roder gennem affaldet finder vi blandt andet en pakke fra en form for polsk svinepålæg. 

Oplysningskampagner kan ikke ramme alle

At pålægspakken er polsk, er problematisk. For netop Polen er ramt af afrikansk svinepest. Og netop de udenlandske chauffører er svære at ramme med informationskampagner.

- Fødevarestyrelsen har lavet en masse informationskampagner. Men lige i det her tilfælde kan vi jo se, at de ikke har virket. I forhold til de udenlandske chauffører er problemstillingen, at de ikke hører til en gruppe der læser meget eller hører dansk radio. Det er en målgruppe, der er meget svær at ramme, forklarer Stig Mellergaard fra Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har også forsøgt sig med en brochure, der hovedsageligt består af billedmateriale, men det er ifølge styrelsen svært at nå ud til alle.

Vognmænds brancheforening vil se på problemet 

Hos vognmændenes brancheforening, ITD, mener man, at dens medlemmer har et ansvar for at informere deres chauffører. 

- Der er noget, der taler for, at vi i branchen skal prøve at løfte og holde et kontinuerligt fokus på området. Vi vil gerne gøre vores del, og det vil jeg følge op på, siger Jørn-Henrik Carstens, der er chef for den politiske afdeling af ITD. 

- Helt grundlæggende er det noget svineri at smide affald i naturen. Det er særlig problematisk, hvis det er forbundet med smitterisiko. Det tager vi alvorligt, siger Jørn-Henrik Carstens. 

Han mener samtidig, at problemet ikke kun skyldes dårlig oplysning, men også at der generelt ikke er plads på de officielle rastepladser. 

- Ideelt set parkerede alle lastbiler, der ikke har et tilhørsforhold til en virksomhed i området, på rastepladserne. Men der er simpelthen ikke kapacitet nok, så det ville måske være godt, hvis man også opsætter skraldespande og information på de områder udenfor rastepladserne, hvor man ved, chaufførerne holder, slutter han.

Mest sete på tvsyd.dk