TV der bevæger dig

26 mio. tons gylle skal køres ud

De næste par måneder kommer der til at stinke på landet. Landmænd spreder 26 mio. tons gylle.

Siden høsten har det ikke været tilladt at køre gylle ud, og derfor er gylletankene fyldte.
Nu er det tilladt, så i de kommende måneder vil der lugte af gylle på landet.

Dog i begrænset omfang.
Det er nemlig blevet et krav, at man skal nedfælde gødningen på særlige områder - f.eks. nær byområder.
Ved nedfældning kommer gyllen ned i jorden, og på den måde bliver lugtgenerne mindre, forklarer Annette Vestergaard, som er specialkonsulent i gødskning og bioenergi ved Videncentret for Landbrug, til foodculture.dk.

I Landbrug og Fødevarer opfordrer viceformand Henrik Frandsen landmændene til at tage hensyn til naboerne.

- Jeg opfordrer alle landmænd til at tage maksimalt hensyn til deres naboer, så man ikke kører gyllen ud, mens naboen holder konfirmation. Og det kan være en god ide at sende en sms, når man er på vej ud med gyllesprederen, så naboerne kan nå at tage lagnerne ind fra tørresnoren, siger Henrik Frandsen til foodculture.dk.