TV der bevæger dig

Bæveren er kommet til Sydjylland

Det begyndte på Klosterheden ved Lemvig. Nu er den bred-halede gnaver set i nærheden af Thyregod.

02:08

Den kan blive til en varm hat - men det er forbudt, for bæveren må ikke jages.

1 af 2

Miljøkonsulent Bo Levesen ved Vejle Kommune siger, at der i hvert fald er set en enkelt bæver. Der er formentlig tale om en han, som har været i Skjern Å ved Thyregod i længere tid.

Men der er også nogle, som mener, bæveren har bredt sig til Holme Å ved Hovborg. Skovfoged Svend Hansen fra Naturstyrelsen fik en henvendelse fra en vandrer, der stødte på et træ, som så ud til at være gnavet omkuld af en bæver. Det var også tilfældet. Nu er det altså bekræftet, at bæveren har bredt sig fra Klosterheden, hvor den blev sat ud, til Skjern Å og måske endnu længere ned i Sydjylland.

18 blev til 165

Bæveren blev genindført i den danske natur i 1999, da der blev sat 18 tyske bævere ude på Klosterheden. Nu vurderer Naturstyrelsen, at bestanden er vokset til omkring 165.

Bæveren bygger dæmninger, og derfor stiger vandstanden og ændrer strømforholdene i de vandløb, hvor de slår sig ned. Bæveren skaber på den måde våde områder, som tiltrækker andre dyre-arter.