TV der bevæger dig

Det tyske mindretal bliver også ramt

Vi er ikke så mange, og derfor kommer vi til at mærke nedskæringerne lige så hårdt nord for grænsen, siger formanden for det tyske mindretal. I dag er han i Berlin for at fortælle forbundsregeringen, at det tyske mindretal har sparet, hvad der skal spares.

En af de tyske skoler i Sønderjylland. Der er kommet flere elever, og det hjælper på kassebeholdningen.

Formand for Bund Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen, og generalsekretær Uwe Jessen skal i dag til møde i forbundsdagen i Berlin. De vil forsøge at afbøde nedskæringer i forbindelse med de besparelser, forbundsregeringen har varslet.

Flere spareknive

Det tyske mindretal skal allerede fra i år regne med nedskæringer i tilskudet fra delstatsregeringen i Slesvig-Holsten. Fra i år til og med 2012 bliver tilskudet derfra beskåret med i alt godt 650.000 kroner.
 
Fra forbundsregeringen i Berlin kommer i år et tilskud, der er beskåret med knap otte millioner kroner. Mindretallet ved endnu ikke, om tilskudet i 2011 bliver beskåret tilsvarende, men det gør det formentlig.

De sydjyske kommuner vil skære på tilskud til børnehaverne. Det sker på samme betingelser, som de danske børnehaver får. Det tyske mindretal forudser en nedskæring i 2011 på godt 12 millioner kroner. Det svarer til 25 stillinger, der skal findes et eller andet sted i mindretallets organisation.

Endelig falder også sparekniven fra den danske stat. De tyske skoler har status som friskoler og bliver som alle andre friskoler i Danmark frataget det årlige tilskud til skolebusser.  

Vi har sparet

Henrich Jürgensen siger, at han under forhandlignerne i Berlin vil pege på det urimelige i, at tilskudet fra forbundsregeringen bliver beskåret så hårdt.

- Vi har allerede sparet pengene, siger han. Vi har ikke siden 1997 fået den regulering, vi har haft krav på i forhold til udviklingen i priser og lønninger. Vi har selv i mindretallet foretaget en regulering af det, medlemmerne har betalt, men fra forbundsregeringen er der kun kommet to procent ekstra. Vi burde hvert år siden 1997 have fået halvanden million kroner ekstra, men det har vi ikke, tilføjer Hinrich Jürgensen.

Han oplyser, at der er kommet flere elever i de tyske skoler, og det hjælper på økonomien. Tilskudet fra den danske side er samtidig steget med 65 procent siden 1997.
 
- Men vi er et lille mindretal, påpeger Hinrich Jürgensen. Selvom vi bliver ramt af nedskæringer, der ser små ud, så mærker vi det lige så hårdt som det danske mindretal syd for grænsen.   

Mest sete på tvsyd.dk