Dyr dør

De svageste kan ikke tåle den megen mad.

Vinteren har været hård for dyrene.

Men trængslerne for dyrene er ikke forbi nu, hvor der er rigeligt mad i naturen.

- Mange tror, at dyrene er døde i løbet af vinteren. Men det er faktisk først nu, at de afkræftede dyr dør. De kan simpelthen ikke tåle de mange nye friske planteskud, siger vildtkonsulent Ole Daugaard fra Skov- og Naturstyrelsen i Blåvandshuk ved Varde til P4 Esbjerg.

- Naturen viser ingen barmhjertighed. De svageste sorteres fra, og det er til gavn for bestanden på længere sigt, siger Ole Daugaard til radioen.