Eva Kjer Hansen vækker glæde. Og vrede

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil af med randzoneloven.

Det får hun ros for blandt landmænd. Og ris for blandt andet fra politiske modstandere.

Randzonen betyder, at landmænd ikke må dyrke noget, før de er ni meter fra vandløb og søer.

- Danske landmænd skal ikke længere have trukket en randzonelov ned over hovedet, som de ikke bliver kompenseret for, og hvis effekt forskerne nu anerkender har været overvurderet. Vi er ganske enkelt blevet klogere siden loven blev indført, og vi ved i dag, at den aldrig skulle have været indført. Derfor skal loven ophæves, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Og det vækker begejstring blandt landmænd.

Således siger Christian Lund, formand for Sønderjysk Landboforening:

- Jeg glæder mig over at fagligheden endelig sejrer. Det har været dybt utilfredsstillende for landmænd at skulle etablere upraktiske randzoner i marken, selv om det i mange tilfælde har været indlysende, at de ingen effekt har haft.

Derimod synes eksempelvis SF og Alternativet at Eva Kjer Hansen er ude i noget tåbeligt og katastrofalt.

- Eva Kjer Hansen burde kalde sig landbrugsminister - for miljøet kærer hun sig tydeligvis ikke for. Det er en katastrofe for vores vandløb, når randzonerne fjernes, siger Lisbeth Bech Poulsen, SF's miljø- og fødevareordfører, i en pressemeddelelse.

Også Alternativet er kritisk. Således skriver Rasmus Nordqvist, Alternativets ordfører for blandt andet iværksætteri og erhverv, i en pressemeddelelse:

 

- Den daværende regering har allerede halveret randzonerne, og det var skidt nok. At afskaffe yderligere af kortsigtede økonomiske hensyn og uden blik for de langsigtede konsekvenser er helt tåbeligt.

 - Løsningen på landbrugets indtjeningskrise er en omlægning til økologi, som er et marked, der er i hastig vækst, skriver han.