TV der bevæger dig

Fart-kampagnen, som du ikke opdager

I denne uge deltager politiet i hele landet i en fælles europæisk politi-indsats mod for høje hastigheder. Men danske bilister vil næppe mærke forskel fra dagligdagen.

Færdselspolitiet deltager i europlisk fart-kampagne. Men den ligner dagligdagen...

- Det er nogle af de kampagner, som vi deltager i fra tid til anden, siger vicepolitiinspektør Knud Reinholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD. Men de almindelige bilister vil næppe lægge mærke til den.

Færdselspolitiet holder også i denne uge skole-kontroller. Og foto-bilerne kører også som normalt.

- Men det er klart, at vi har nogle ulykkes-strækninger, som nok vil have lidt mere fokus i denne tid, siger Knud Reinholdt til TV SYD.

Det europæiske færdselspoliti-samarbejde, TISPOL, har valgt at sætte fokus på fart. Antallet af alvorlige trafikuheld falder fortsat i Danmark og resten af Europa, men er der stadig for mange bilister, der kører alt for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for en større risiko for uheld.

 

Fakta

  •  For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsuheld med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.
  •  I halvdelen af samtlige dødsuheld i Danmark med personbil i 2013 kørte føreren over hastighedsgrænsen.
  •  Høj hastighed kan både være årsag til, at uheldet sker, og grunden til, at det bliver alvorligt.
  •  I byerne kan selv små hastighedsoverskridelser medføre meget alvorlige personskader hos fodgængere og cyklister, hvis de påkøres. Hvis eksempelvis en bil kører ind i en fodgænger med 75 km/t., er der 50 % risiko for, at fodgængeren vil dø af det.
Mest sete på tvsyd.dk