Forbrug på vej nedad

Region Syddanmark bruger mindre vand, varme og el.

Region Syddanmarks forbrug falder. Det viser Energi- og miljøredegørelsen for 2009.

I alt svarer nedgangen til et fald på 2,1 procent i el-forbruget, et fald på 9,2 procent i varmeforbruget og et fald på 7,7 procent i vandforbruget.

Efter en årrække med stigende forbrug er regionens forbrug faldet.
- Vi er rigtig glade for, at vi via en målrettet indsats har knækket forbrugskurverne på vores institutioner og sygehuse.  Regionsrådet har blandt andet et mål om at nedbringe CO2-belastningen, og vi kommer nærmere det mål, når vi nedbringer forbruget af vand, varme og el, siger regionsrådsformand Carl Holst.

- Det betyder meget, hvad medarbejderne gør. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi tænker i store energibesparende projekter, men det nytter faktisk også en hel del, når man husker at slukke lyset og computeren på jobbet, siger energi- og miljøkoordinator Bjarne Knudsen.