TV der bevæger dig

Hurtig hjælp til psykisk syge

Regionsrådet i Syddanmark vil gennemføre udredning af psykiatri-patienter allerede fra nytår.

00:54

Bred enighed i regionsrådet om budget-forliget og hjælp til de psykisk syge.

1 af 2

Dermed kommer Region Syddanmark langt hurtigere i gang med hjælp til de psykisk syge. Fra 1. september har regeringen indført en ny regel om, at patienter skal have en diagnose for deres sygdomme senest en måned efter en henvisning til sygehuset. Undtagelsen er psykiatriske patienter. De bliver først omfattet af den nye regel fra l. september 2015, men i Region Syddanmark bliver garantien for udredning altså indført per l.januar.

Bred enighed

Beslutningen blev taget i går, da regionsrådet forhandlede budgettet for 2014. Der var bred politisk enighed.

Regionsformand Carl Holst siger i en kommentar, at de sindslidende alt for længe har stået i skyggen af patienter med fysiske sygdomme. Det er et stort skridt frem at give de psykisk syge ret til udredning i løbet af en måned, og her viser Region Syddanmark vejen.

- I regionsrådet er vi enige om at bruge budgettet offensivt og tage initiativer nu, som kan gøre vores drift billigere og gøre det lettere at opfylde de krav om produktivitet, som regeringen stiller, tilføjer Carl Holst.

Hjælp til kronikere

En del af budget-forliget går ud på, at Region Syddanmark sammen med kommunerne skal prioritere og tage initiativer, som har fokus på forebyggelse og tilbud til patienter, der har behov for hjælp på tværs af region, læge, speciallæge og kommunale tilbud.

Det handler bl.a. om personer med kroniske sygdomme samt ældre medicinske patienter. Region Syddanmark afsætter mere end 50 millioner kroner til patient-nære formål og forventer, at kommunerne gør tilsvarende.

Blandt forslagene til regionale indsatser er etablering af sorg-grupper ved spædbarnsdød, it-værktøjer til et styrket samarbejde mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner samt tilbud om helbredsundersøgelser af sindslidende hos praktiserende læger.