Kommission vil hæve politikernes løn men forringe pensionen

Vederlagskommissionen kom mandag med sit bud på, hvordan politikere i fremtiden skal aflønnes.

Hvordan skal borgmestre, folketingsmedlemmer, ministre og regionsrådsmedlemmer i fremtiden aflønnes?

Svaret på det spørgsmål har den såkaldte Vederlagskommission arbejdet på at besvare siden 2014, hvor de har haft til opgave at udarbejde en række anbefalinger til netop det spørgsmål. Mandag klokken 11 fremlagde formanden for Vederlagskommissionen Michael Pedersen så resultatet.

Overordnet anbefaler kommissionen, at vederlaget – altså politikernes løn – forhøjes, mens politikernes pensionsordning forringes.

For de lokale borgmestre betyder anbefalingerne, at eksempelvis Fanøs borgmester Erik Nørreby (V) vil få en lønstigning på over 100.000 kroner, mens Fanø-borgmesterens pension anbefales halveret, så han alt i alt får omkring 26.000 kroner færre.

Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) vil som et andet eksempel med Vederlagskommissionens forslag også få mere i løn – over 200.000 kroner - hvor han til gengæld mister omkring 150.000 kroner i pension. Alt i alt vil Arne Sigtenbjerggaard dog kunne hæve 50.000 kroner ekstra med pension, vederlag, eftervederlag og tillæg.

Vederlagskommissionens anbefalinger er dog endnu ikke vedtaget.

Du kan her selv se, hvordan lønnen ændrer sig for de forskellige typer af politikere:

Vederlagskommissionens anbefalinger til politikeres løn.
Vederlagskommissionens anbefalinger til politikeres løn.