TV der bevæger dig

Kraftig stigning: Flere tjenestemænd bliver udsat for vold

Fra 2015 til 2016 er der sket en kraftig stigning i antallet af tjenestemænd, der anmelder vold.

Buschauffører, sygeplejersker, kommunalt ansatte og andre tjenstemænd ser ud til at have haft et hårdt år i Syd- og Sønderjylland.

Her er antallet af anmeldelser om vold eller trusler om vold steget kraftigt.

Særligt i Sydøstjyllands Politikreds, hvor antallet af anmeldelser er steget med hele 333,3 procent.

Fra 12 til 52 anmeldelser i perioden fra  første kvartal 2015 til første kvartal 2016.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi er der sket en stigning fra 33 til 74 anmeldelser.

Det er primært antallet af anmeldelser om vold mod tjenestemand, der er steget i begge politikredse.

En del af forklaringen på den store stigning kan være, at det sidste år blev en betingelse for, at tjenestemændene kunne få erstatning efter en voldsepisode, at den blev anmeldt til politiet indenfor 72 timer.

Tidligere var en politianmeldelse ikke nødvendig.