TV der bevæger dig

Landdistrikter får penge - igen

En bred aftale i Folketinget sikrer, at Center for Landdistriksforskning får en bevilling på 1,5 millioner om året.

Der er igen penge til forskning i livet på landet. Foto: TV 2

Det er erhvervsminister Simon Kollerup (Soc.dem.), der sammen med otte af Folketingets partier har besluttet, at Center for Landdistriksforskning igen skal på finansloven. Centret mistede sin bevilling i 2018, da den daværende regering konkurrenceudsatte centrets bevilling, som det eufemistisk hed.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance, altså også de partier, der i 2018 fjernede bevillingen.

- Vi har fået en ny regering, og det har gjort det muligt at lave en bred aftale, siger Christian Rabjerg Madsen (Soc.dem.).

Stolt af politisk anerkendelse

Også Landdistrikternes Fællesråds Videnscenter for Landdistrikter får penge, så forskningen kan blive formidlet videre. Videnscentret får 100.000 kroner om året.

- Videnscenter for Landdistrikter er nu blevet politisk anerkendt, og det er jeg stolt af. Midlerne, der med den nye aftale er øremærkede til arbejdet i centret, vil blive brugt til en mere omfattende formidling af den viden, aktørerne i netværket ligger inde med. Og det er til gavn for de danske landdistrikter, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Mindre end tidligere

Da Center for Landdistriktforskning sidst var på finansloven, fik det to millioner kroner om året. Den nye aftale giver dem lidt mindre.

- Jeg tror ikke, at det er så vigtigt, om det er en eller to millioner. Det vigtige er, at vi har lavet en bred aftale, så vi ikke risikerer, at bevillingen bliver sløjfet fra det ene år til det andet. De siger selv, at det er vigtigt at have en fast bevilling, når de skal tiltrække medarbejdere. Samtidig er det lettere at søge andre midler, når der allerede er sikret en bevilling, siger Christian Rabjerg Madsen.

Center for Landdistriktforskning ligger fysisk i Esbjerg og hører under Syddansk Universitet. Centerets hovedformål er at bidrage til udvikling af bæredygtige landdistrikter med særligt fokus på den erhvervsmæssige udvikling og befolkningens levevilkår.