Ledigheden falder lidt i Syddanmark

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 800 fuldtidsledige sammenlignet med sidste måned. Der var i maj måned 23.800 ledige omregnet til fuld tid og korrigeret for sæson-udsving.

Det lille fald i ledigheden har fundet sted i de seneste tre måneder. Ledighedsfaldet ses især inden for 3F herunder byggefagene, hvor bl.a. den hårde vinter har været årsag til lav beskæftigelse.

Generelt er ledigheden tilbage til en mere normal udvikling, hvilket er positivt. Men det er ikke sikkert, det fortsætter.

Region Syddanmark regner med, at ledigheden vil have en stigende tendens senere på året, omend med en lavere stigningstakt. Nogle af de større varslinger af afskedigelser i regionen er ikke trådt helt i kraft endnu.