Mælk ja – og nu også honning

Leverandørerne til mejeriet Naturmælk skal nu også lave honning.

Derfor er der nu hængt bistader op hos de 31 landmænd, der leverer økologisk mælk til mejeriet.

Det er godt for honningspisere, men bier har også stor betydning for landbrugets afgrøder.

Ifølge Danmarks Jordbrugsforskning er værdien af honningbiernes bestøvning i landbruget omkring en milliard kroner om året.