Mangelfuld tolkebistand fører til, at Region Syddanmark nu vil lave eget korps af tolke

Dårlige sprogkundskaber hos tolke har i flere tilfælde ført til mangelfuld eller direkte fejlbehandling af patienter, så nu vil Region Syddanmark ansætte eget korps af 20-25 tolke.

Efter utilfredshed med firmaet Tolke Danmark, som ind til februar i år har leveret tolkebistand til Region Syddanmarks hospitaler, har Sundhedsudvalget i regionen netop besluttet at indstille til regionsrådet, at der skal fastansættes mellem 20 - 25 tolke inden for de største tolkesprog.​

Alene i 2016 blev der udført cirka 38.000 tolkninger på sygehusene i Region Syddanmark. 

I følge regionen viser forskning, at mangelfuld tolkning i en række tilfælde har ledt til misforståelser, der igen har ledt til fejlbehandling eller har forlænget patienters udrednings- og behandlingsforløb unødigt, og med så mange omkring 38.000 årlige tolkninger og dermed mulige fejltolkninger mener sundhedsudvalget, der er basis for at uddanne et eget tolkekorps, og dermed komme en del misforståelser og mulige fejlbehandlinger til livs og dermed øge patientsikkerheden.

Derudover forventes Region Syddanmark at med et eget korps af tolke, der også vil blive færre aflyste konsultationer og behandlinger.

Udgiften til tolkebistand på sygehusene i region Syddanmark i 2016 var cirka ca. 24,8 millioner kroner.